Ledig stilling

Utdanningsdirektoratet

Vil du bli lærling i Mediedesignfaget?

Departementer og direktorater

Til deg som søker læreplass i i Mediedesignfaget!

Utdanningsdirektoratet søker nå etter lærling i Mediedesignfaget med oppstart fra høsten 2023. Dersom du ønsker en spennende læretid med tett veiledning og oppfølging, oppfordrer vi deg til å søke læreplass hos oss.

Direktoratet er godkjent som egen opplæringsbedrift, og har lang erfaring med lærlinger innen flere lærefag, og er opptatt av god, allsidig og individuelt tilpasset opplæring. Målet vårt er at du etter hvert skal kunne ta selvstendig ansvar for oppgaver og oppleve mestring i hverdagen i et godt læringsmiljø.

Vi kan tilby en opplærlingsarena med åtte lærlinger totalt, og med kollegaer som er engasjert og interessert i lærlingene. I tillegg er vi tilknyttet OK Stat opplæringskontor og nettverk.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne 

Arbeidsoppgaver:

Opplæringen og verdiskapningen vil skje gjennom det daglige arbeidet og oppgaver i flere av fagavdelingene i Utdanningsdirektoratet.
Du har god formsans, et godt blikk for detaljer, og kan bidra til å utvikle innhold på sosiale medier. Du vil få god kjennskap til interne arbeidsprosesser innen film, video, redigering, publisering, design, grafikk, nyhetsbrev og nettsider.  Videre vil du få et bredt innblikk i arbeidsrutiner, verktøy og praktisk organisering av arbeidet i direktoratet.

Du kommer til å lære masse og bli involvert i spennende prosjekter gjennom hele opplæringsperioden.

Kvalifikasjoner:

 • bestått Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon - Vg2 medieproduksjon
 • god kunnskap og forståelse innen teknologi
 • god på kommunikasjon, formspråk og visuelle virkemidler

Du bør være interessert i visuell kommunikasjon, SoMe, design og teknologiske løsninger. Du bør være kreativ, nysgjerrig og ha problemløsende evner.

Det er viktig at du kan arbeide både selvstendig og i team.

Personlige egenskaper:

 • er motivert for læretiden og brenner for fagområdet
 • tar initiativ og kan jobbe selvstendig 
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • er pålitelig, har ordenssans og tar ansvar
 • er god til å samarbeide 
 • er løsningsorientert
 • er systematisk og nøyaktig

Vi tilbyr:

 • lønnen følger Særavtalen om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten
 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, med mulighet for å påvirke innhold i egen opplæring
 • gode faglige utviklingsmuligheter
 • et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • muligheter for utenlandsopphold gjennom "Erasmus+ mobilitet" 
 • IA-bedrift
 • spennende arbeidsplass sentralt ved Oslo S