Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Utdanningsdirektoratet

Vil du bli lærling i IT drift - eller IT utviklerfaget?

Departementer og direktorater

Til deg som ønsker læreplass i IT drift og IT utviklerfaget!

Utdanningsdirektoratet søker nå etter nye lærlinger i både IT drift og IT utviklerfaget fra høsten 2023.
Dersom du ønsker en spennende læretid med tett veiledning og oppfølging, oppfordrer vi deg til å søke læreplass hos oss.

Utdanningsdirektoratet er godkjent som egen opplæringsbedrift, har lang erfaring med lærlinger innen flere lærefag, og er opptatt av god, allsidig og individuelt tilpasset opplæring. 
En lærlingplass innen IT-faget i Utdanningsdirektoratet byr på muligheter til å lære om systemutvikling og nye teknologiske løsninger, samt god kunnskap om drift, nettverksløsninger og infrastruktur i moderne og fremtidsrettede IKT løsninger. Målet vårt er at du etter hvert skal kunne ta selvstendig ansvar for ulike oppgaver og oppleve mestring i hverdagen.

Vi kan tilby en opplærlingsarena med åtte lærlinger totalt med kollegaer som er engasjert og interessert i lærlingene, i tillegg er vi tilknyttet OK Stat opplæringskontor og nettverk. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne 

Arbeidsoppgaver:

Opplæringen og verdiskapningen vil skje gjennom det daglige arbeidet og oppgavene i Utdanningsdirektoratet. Du vil få god kjennskap til arbeid innen blant annet brukerstøtte, systemadministrasjon, IT-drift, IT utvikling, nettverk og skytjenester. Videre vil du få et bredt innblikk i arbeidsrutiner, verktøy og praktisk organisering av arbeidet i direktoratet.

Du kommer til å lære masse og bli involvert i spennende prosjekter gjennom hele opplæringsperioden.

Kvalifikasjoner:

 • bestått Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon -  og Vg 2 og Informasjonsteknologi
 • god systemforståelse
 • gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk og engelsk
 • gode IKT-kunnskaper og brenner for faget

Personlige egenskaper:

 • er motivert for læretiden
 • tar initiativ og kan jobbe selvstendig 
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • er pålitelig, har ordenssans og tar ansvar
 • er løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • lærlingene lønnes i henhold til gjeldende særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten
 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, hvor oppgavene vil spenne fra dokumentering og brukerstøtte til drift og forvaltning av komplekse systemer
 • gode faglige utviklingsmuligheter, som inkluderer kurs og sertifiseringer gjennom læretiden
 • et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • muligheter for utenlandsopphold gjennom "Erasmus+ mobilitet" 
 • IA-bedrift
 • en spennende arbeidsplass sentralt ved Oslo S