Vil du bidra til gode beslutningsprosesser for innføring av nytt medisinsk-teknisk utstyr i helsetjenesten?

Folkehelseinstituttet

Forskning og utvikling

Vi har ledig 1-2 faste stillinger som rådgiver/seniorrådgiver i klynge for vurdering av tiltak, i område for helsetjenester.
 
Vi ønsker søkere som har kunnskap om og erfaring med regulatoriske godkjenningsprosesser for medisinsk-teknisk utstyr i Norge og Europa. De som tilsettes vil bli involvert i å videreutvikle Folkehelseinstituttets metodevarslingsfunksjon. De som tilsettes skal også bidra til produksjon av kunnskapsoversikter i tverrfaglige team, gjerne som prosjektleder. Det er høye krav til produktivitet i stillingene.
 
Område for helsetjenester er ett av fire områder i Folkehelseinstituttet. Fire avdelinger i område for helsetjenester jobber spesifikt med vurdering av tiltak og utgjør klynge for vurdering av tiltak. Målgruppene for våre leveranser er beslutningstakere og andre aktører i forvaltningen, helse- og omsorgstjenesten og velferdssektorene – inkludert helsepersonell og pasienter.
 
Klynge for vurdering av tiltak produserer kunnskapsoversikter på oppdrag fra helse-, omsorgs- og velferdssektorene. Klyngen leverer også metodevurderinger av tiltak for medikamenter, utstyr eller prosedyrer som vurderes for innføring eller utfasing i spesialisthelsetjenesten, der både effekt, sikkerhet, kostnader og andre forhold blir vurdert. Viktige satsingsområder for klyngen er persontilpasset medisin, vurdering av «companion diagnostics» og bruk av registerdata inn i arbeidet med metodevurderinger. Vi jobber for å fase inn automatisering og maskinlæring i arbeidet med våre kunnskapsoversikter.
 
Området for helsetjenester er organisert med en arbeidsform der prosjekter og oppgaveløsningen foregår i lag. Ansatte kan delta i lag på tvers av området. Fagutvikling skjer primært gjennom deltakelse i temanettverk og lag.

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide metodevarsler og bidra til videreutvikling av Folkehelseinstituttets metodevarslingsfunksjon
 • Utarbeide kunnskapsoversikter, inkludert hurtige metodevurderinger som er basert på dokumentasjonspakker innsendt av industrien
 • Opprettholde god dialog med oppdragsgivere og andre samarbeidspartnere om innkommende og pågående oppdrag
 • Utarbeide andre produkter som understøtter beslutningsprosesser i helse- og velferdstjenestene
 • Ved behov vil man måtte påregne andre relevante arbeidsoppgaver 

Kvalifikasjoner:

 • Helsefaglig, teknologisk eller annen relevant utdanning på minimum mastergradsnivå
 • God kjennskap til gjeldende lovgivning for regulering av medisinsk-teknisk utstyr
 • Erfaring med regulatoriske godkjenningsprosesser for medisinsk-teknisk utstyr
 • Erfaring med regulatoriske godkjenningsprosesser for in vitro diagnostiske tester
 • Erfaring med systematisk kunnskapsoppsummering er en fordel
 • Erfaring med prosjektarbeid/ledelse og tverrfaglig samarbeid er en fordel
 • Kjennskap til og erfaring fra utøvende helse-, omsorgs- og velferdstjeneste er en fordel
 • Kjennskap til saksbehandling i offentlig forvaltning er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og ta ansvar
 • Initiativrik og pålitelig
 • Gjennomføringsevne
 • Effektiv og strukturert
 • Evne til å levere i henhold til tidsfrister

Vi tilbyr:

 • En attraktiv, utviklende og allsidig jobb i et arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og engasjerte kolleger
 • Stor grad av selvstendighet og mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Stilling som rådgiver/seniorrådgiver med lønn etter avtale, iht. statlig lønnsregulativ, og avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger