Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Utdanningsdirektoratet

Vil du bidra til fremragende fag- og yrkesopplæring?

Departementer og direktorater

Utdanningsdirektoratet har et overordnet ansvar for at utdanningspolitikken blir satt i verk i barnehage, grunnskole og videregående opplæring, slik at barn, ungdom og voksne får et likeverdig tilbud av høy kvalitet.

Divisjon for kunnskap og teknologi skal bidra til en kunnskapsbasert politikkutvikling og til at kunnskapen blir tatt i bruk i sektoren. Avdeling for rettferdsvederlag og fagopplæring søker en ny  medarbeider som skal bidra inn i divisjonens arbeid med fag- og yrkesopplæringen, med særlig fokus på trepartssamarbeidet. Som medarbeider får du varierte oppgaver og mye ansvar og tillit. Du vil få et særskilt ansvar for å følge opp faglige råd, og bidra til at arbeidslivets kompetansebehov ivaretas i direktoratets oppgaver i fagopplæringen. Divisjonen har ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver.

Vi søker deg som har interesse for utdannings- og arbeidslivsfeltet, har svært gode samarbeidsevner og som kan bidra inn i ulike prosesser i direktoratet. 

I Utdanningsdirektoratet vil vi ha medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. 
 
Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 

  

Arbeidsoppgaver:

 • samarbeid med og oppfølging av faglige råd
 • bidra inn i og tilrettelegge for trepartssamarbeidet om fag- og yrkesopplæringen
 • utføre ulike forvaltnings- og utredningsoppgaver på fagopplæringsfeltet
 • analysere og formidle fra ulike kunnskapskilder
 • bidra i avdelingens og divisjonens øvrige oppgaver

Kvalifikasjoner:

 • relevant høyere utdanning på mastergradsnivå
 • erfaring fra arbeid med yrkesfaglige utdanningstilbud
 • kjennskap til trepartssamarbeidet
 • svært god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • erfaring fra statlig/offentlig forvaltning er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • god på å forstå, forankre og videreformidle behov og løsninger
 • analytisk og evne til å skape en helhetlig tilnærming på tvers av fagområder
 • god relasjonsbygger
 • selvstendig og høy gjennomføringsevne
 • fleksibel 
 • god til å samarbeide
 • personlig egnet

Vi tilbyr:

 • stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364), p.t  553.500 - 728.100 For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes
 • medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • gode faglige utviklingsmuligheter
 • et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • fleksibel arbeidstidsordning 
 • trening i arbeidstiden 
 • lokaler sentralt i Oslo sentrum