Ledig stilling

Lørenskog kommune

Vil du bidra til at ukrainske flyktninger kvalifiseres til jobb eller utdanning?

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønsker du en spennende og meningsfull jobb hvor du bidrar til å kvalifisere ukrainske flyktninger? Er du fleksibel og engasjert og trives med å jobbe i et hektisk arbeidsmiljø?

Vi søker tre engasjerte programkoordinatorer for å følge opp integreringsloven med nye tilpasninger slik at ukrainske flyktninger raskt blir kvalifisert og økonomisk selvstendige gjennom jobb eller utdanning. 

Stillingene er på heltid og det er ønskelig om snarlig oppstart for to av stillingene. For den tredje stillingen er ønsket oppstart fra 01.01.2023. Engasjementene har sluttdato 30.09.2023 med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegging og veiledning av deltakere i introduksjonsprogrammet
 • Utarbeide integreringsplan sammen med deltaker i henhold til integreringsloven 
 • Utplassering i praksis, veiledning og tett oppfølging av deltakere iht. plan
 • Samarbeid med Voksenopplæringen, arbeidsgivere, frivillige organisasjoner og andre relevante aktører
 • Undervisning når Voksenopplæringen er stengt
 • Saksbehandling etter Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) 

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor innenfor relevant område
 • Ønskelig med relevant arbeidserfaring og god kjennskap til fagfelt og lovverk
 • Minimum ha veiledningserfaring i forbindelse med kvalifiseringsarbeid mot jobb/utdanning 
 • Svært gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig 
 • Ønskelig med førerkort, klasse B

Personlige egenskaper:

 • Ha analytiske evner, være selvstendig, arbeide systematisk og helhetlig
 • Du er god på kommunikasjon og trives med utfordrende og allsidige oppgaver
 • Ha god evne til å prioritere mellom oppgaver
 • Du må være en god relasjonsbygger og dyktig i motivasjonsarbeid
 • Du må være fleksibel, både når det gjelder arbeidsoppgaver og å kunne bidra som back-up for kollegaer på kort varsel
 • Evne å sette deg inn i nye arbeidsoppgaver, tilegne deg ny kunnskap og være omstillingsdyktig
 • Evne til nytenking og høy serviceinnstilling
 • Du må kunne ta initiativ og være med på å utvikle avdelingen
 • Du må være tydelig, og klare å stå i og håndtere krevende samtaler og situasjoner
 • Personlig egnethet vektlegges

  Vi tilbyr:

  I tillegg til å tilby et godt, spennende og innovativt arbeids- og fagmiljø som en del av Flyktning- og innvandrertjenesten, tilbyr vi også:

  • God pensjons- og forsikringsordning
  • Mulighet for fag/kompetanseutvikling
  • Helsefremmede aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytter

  Om flyktning- og innvandrertjenesten

  Flyktning- og innvandrertjenesten er en egen resultatenhet i Oppvekst og utdanningssektoren i Lørenskog kommune. Vi har et godt fagmiljø hvor vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og et helhetlig perspektiv på brukernes situasjon. Tjenesten har 16 ansatte og har ansvar for å førstegangsbosette flyktninger og for å fremme integrering og inkludering av flyktninger og innvandrere bosatt i kommunen. I tillegg til å være ansvarlig for lavterskeltiltaket "La oss jobbe", administrerer og drifter tjenesten kommunens introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger, et stort Jobbsjanseprosjekt, ordningen "Fagbrev på jobb", lavterskeltiltaket "ReStart", samt flere mindre inkluderingsprosjekter. Avdelingen har et utstrakt samarbeid med frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som gir viktige bidrag inn i det lokale inkluderingsarbeidet.

  Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

  I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere vil få varsel, dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.