Ledig stilling

PST - Politiets sikkerhetstjeneste

Vil du bidra til å sikre Norge mot sikkerhetstruende økonomisk virksomhet?

Politi

En rekke land benytter et bredt spekter av økonomiske virkemidler for å få tilgang til sensitiv informasjon og til å etablere seg i Norge. Virkemiddelbruken retter seg mot norske offentlige og private virksomheter innen teknologi, infrastruktur og ressursforvaltning og kan både i enkelttilfeller og i sum få betydelige sikkerhetspolitiske konsekvenser for Norge og norske interesser.

Ved vår avdeling for kontraetterretning og ikke-spredning søker vi derfor nå etter analytikere til arbeidet med å identifisere, vurdere og motvirke slik sikkerhetstruende økonomisk virksomhet.

Arbeidsoppgaver:

Som analytiker skal du bearbeide, systematisere og vurdere informasjon om oppdukkende trusler vedrørende sikkerhetstruende økonomisk virksomhet i Norge og presentere dette innenfor rammen av PSTs etterretningsportefølje. Dette innebærer at du i hverdagen vil være involvert i en rekke ulike skriftlige produksjoner, samt må påregne å holde ulike typer briefer og orienteringer. Som analytiker i PST vil du være tett koblet til det operative arbeidet som tjenesten utfører. Dette innebærer også at ordinært saksbehandlingsarbeid må påregnes som en del av oppgaveløsningen.

I hverdagen vil du samarbeide tett med andre analytikere i avdelingen, samt inngå i team/prosjektgrupper med nasjonale partnere.  

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter deg med høyere utdanning innen samfunnsfag eller økonomi. Om du har en utdanning med fokus på internasjonalisering, globalisering, med vekt på ulike sikkerhetspolitiske problemstillinger, vil det tillegges særskilt vekt. På samme måte vil vi verdsette erfaring med nettverksanalyse, samt finans- og investeringsanalyser høyt. 

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er nysgjerrig, strukturert og kreativ. Du evner å angripe komplekse problemstillinger med pågangsmot, og du har høy personlig og faglig integritet.

Vi legger stor vekt på personlig egnethet og vil vurdere søkerne ut fra i hvilken grad og på hvilken måte de scorer høyt på verdier som lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet. Du må i tillegg tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.  

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det. 

Vi tilbyr:

For å balansere våre krav til deg, lover vi spennende oppgaver innenfor et etterspurt og viktig fagområde, som bidrar til å sikre Norge og norske verdier i en sikkerhetsmessig vanskelig periode. Som analytiker vil vi i tillegg tilby deg kompetanse- og erfaringsutvikling, blant annet gjennom kurs, seminarer, møter og ikke minst det daglige arbeidet. Du vil få mulighet til å utvikle din kompetanse i tråd med PSTs kompetansestrategi.

Vi vil tilby en årslønn i spennet kr 604 400–728 100 (ltr. 65-75) som rådgiver (SKO 1434) eller seniorrådgiver (SKO 1364). For spesielt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere høyere lønn. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har en god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). 

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste.
Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/

Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.