Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vikariat som deltid brannkonstabel på Oppdal

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har ledig vikariat som deltid brannkonstabel ved Oppdal brannstasjon i 2,5 % stilling.

Stillingsprosenten beskriver antall timer man øver i året, og i en 2,5 % stilling har man 52 øvingstimer i året. Disse øvingene foregår på ettermiddag/kveld. Alle brannkonstablene må ha hver sin radioterminal som brukes ved utrykning. I tillegg til dette har man hjemmevakt hver 4.uke (dreiende vakt), og utrykninger/oppdrag. Lønnen varierer dermed litt, men det ligger på 11 000 - 12 000 kr brutto hver måned, så vil det kunne bli mer de periodene man har overtid og flere oppdrag

Til stilling i brannvesenet stilles det formelle krav til utdanning. Den som tilsettes må derfor være innforstått med å gjennomføre denne utdannelsen. Det stilles også beredskapsmessige helsekrav i.h.t fysiske retningslinjer for TBRT IKS og ifølge arbeidstilsynets helseundersøkelse, samt fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere.

Informasjon om de fysiske kravene finnes på vår hjemmeside. For de som tilsettes kreves politiattest. Stillingene har 6 mnd. prøvetid.

Den som ansettes  bo og arbeide i rimelig nærhet til brannstasjonen, og ha en klar avtale om å kunne forlate hovedarbeidsgiver under utrykninger i arbeidstiden. Krav til responstid er 4 og 6 minutter (dag og natt) fra bosted til brannstasjon. Ta kontakt med leder for distriktet, Steingrim Falksete, om du har spørsmål rundt dette. Det er pliktmessig hold av privatbil. Det er ønskelig med førerkort kl. C og kode 160 for utrykningskjøring. Det er mulig å søke på stillingen dersom man på utlysningstidspunktet ikke innehar nødvendig kompetanse.

Vi kan tilby spennende og allsidige arbeidsoppgaver, godt miljø og god kompetanseutvikling. Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne og positiv innstilling.

Nærmere opplysninger om stillingene fås hos: Steingrim Falksete, leder distrikt Sør: 412 61 474

 

Søknadsfrist: 30.september 2020

 
Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater