• Bedrift
  Nord-Odal kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2021
 • Sted:
  SAGSTUA
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  SAGSTUA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3989596
 • Se her for andre jobber fra Nord-Odal kommune

Vikariat konsulent lønn og regnskap

Nord-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nord-Odal kommune og Sør-Odal kommune har felles økonomi- og regnskapskontor. Kontoret har i dag 14 ansatte. Dette innebærer at de som gir støtte til og følger opp tjenestefunksjonene i kommunene er samlet i et kontor etter vertskommune modell. Nord-Odal kommune er vertskommune og kontoret ligger sentralt på Sand. Avdelingen har løsningsansvar for kommunens økonomisystem og en del kommuneovergripende oppgaver. Avdelingens ansvarsområder omfatter blant annet kommuneregnskapet, lønnskjøring, tolking av lover og regler henhold til kommuneloven, lederstøtte, budsjett og handlingsplanprosess, års-, periode rapportering til politiske utvalg, finansforvaltning og KOSTRA-rapportering. Vi benytter Visma sine systemer innen regnskap og lønn.
 
Nord-Odal kommune har ledig 100 % vikariat som lønns- og økonomi konsulent. Stillingen er en del av økonomikontoret i kommunen. Økonomikontoret er en støttefunksjon og har hovedtyngden av sine arbeidsoppgaver innenfor egen organisasjon. Vi søker en medarbeider som har interesse for lønns- og regnskapsarbeid og som både kan jobbe selvstendig og i team. Arbeidsoppgaver vil være lønnsarbeid, regnskapsarbeid, avstemming og rapportering. Andre oppgaver kan legges til stillingen.

Arbeidsoppgaver:

-Lønnsarbeid fra A til Å
-Fraværsregistrering
-Oppfølging av sykelønnsrefusjoner
-Kvalitetssikring og kontroll av lønn
-Være en støttefunksjon i lønnsspørsmål for ledere
-Kurs/opplæring i systemer og lønnsfaget
-Eventuelle andre arbeidsoppgaver innenfor avdelingens arbeidsområde
-Begge kommunene har Visma Enterprise HRM som sitt lønningssystem.

-Bistå på regnskap, fakturering og innfordring.

Kompetansen til den som blir tilsatt vil kunne påvirke stillingens innhold.

Kvalifikasjoner:

-Du har relevant utdanning, lang arbeidserfaring vil være en fordel. -Lang erfaring vil kunne erstatte krav om utdanning.

-Relevant erfaring, fortrinnsvis innenfor kommunesektoren.
-Du er god til å kommunisere på norsk, både muntlig og skriftlig.

-God IT- kompetanse.

Personlige egenskaper:

Det er viktig at du er fleksibel, nøyaktig og jobber strukturert. Du har stor arbeidskapasitet og sterkt engasjement i jobben, tillitsskapende og motiverende.

Gode kommunikasjons og samarbeids evner med kollegaer er viktig.

Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Bedriftshelsetjeneste
 • Pensjonsordning i KLP
 • Lønn i tråd med avtaleverket/lønn etter avtale
 • Fleksitid.


Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.  

Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

 
 • Bedrift
  Nord-Odal kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2021
 • Sted:
  SAGSTUA
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  SAGSTUA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3989596
 • Se her for andre jobber fra Nord-Odal kommune