Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kvænangen kommune

Vikariat 100 % stilling som barne- og ungdomsarbeider

Offentlig forvaltning

Vikariat 100 % stilling som barne- og ungdomsarbeider

Burfjord barnehage har ledige et vikariat i 100% stillinger som barn og ungdomsarbeider eventuelt assistent med snarlig tiltredelse og fram til 31.07.23.

Vi søker etter deg som ivrer etter å være med på laget vårt og som ønsker å bidra i arbeidet med å skape en god og trygg barnehage for våre barn. Barnehagens visjon “trygge og fornøyde barn” skal gi retning for alt vi gjør.

Arbeidsoppgaver

• Ansvar for å jobbe i samsvar med gjeldende lover og forskrifter

• Ansvar for å delta i planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av pedagogisk praksis

• Medansvar for å ivareta både barnegruppa og enkeltbarnet

• Medansvar for å utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet

• Medansvar for å bidra til et bevisst og relasjonelt fokus i foreldresamarbeidet

• Medansvar for å bidra til å utvikle barnehagens fysiske læringsmiljø i tråd med Rammeplanen

Kvalifikasjoner

• Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

• God muntlig og skriftlig framstillingsevne

• Ønskelig med erfaring fra arbeid i barnehage/sfo

• Ønskelig med erfaring i flerkulturelt arbeid

• Ønskelig med erfaring fra arbeid med de minste barna

• Søkere med annen faglig tilleggskompetanse og erfaringsbakgrunn kan også vurderes

Personlige egenskaper

• Høy relasjonskompetanse og gode kommunikative ferdigheter

• Personlig egnethet

• Evne til å jobbe i team

• Høy arbeidskapasitet og endringsvilje

• Omsorgsfull, leken og løsningsfokusert

• Selvstendig, strukturert og fleksibel

• Grunnleggende dataferdigheter

• Helse som er forenlig med arbeidets art

Vi tilbyr

• Lønn etter sentrale avtaler

• Muligheten til å være med å utvikle barnehagen

• Et spennende og rikt fagmiljø

• Stor mulighet for faglig og personlig utvikling

• En mangfoldig og variert hverdag med mye latter og glede

Nærmere opplysninger om stillingen gis ved styrer Mary Ann Andersen 77 77 89 50/ 902 96 758

Ansettelsesvilkårene følger for øvrig av de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Ved tilsetting må det legges fram politiattest. Søknad med CV, attester og vitnemål sendes elektronisk via kvangen.kommune.no eller karriere.no innen 01.11 2023.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere.