Spørsmål rettes til

Eli Visnes
tlf: 91571395

Vi trenger helsepersonell for testing av Covid-19 som kan bistå på dag/kveld/helg for store arrangementer i Stavanger området

International SOS (Medsite) AS

Helse og sosial

International SOS er et globalt selskap med 12000 ansatte ved 850 lokasjoner i 90 land. En av hovedoppgavene til selskapet er å gi våre kunder sikkerhets- og helseråd samt lokal assistanse, herunder evakueringer, allmennmedisin, reisemedisin, akuttmedisin, telemedisin, bedriftshelsetjeneste og beredskapstjeneste. I Norge leverer vi også helsetjenester som inkluderer Covid-19 testing, bemanning offshore, samt et stort spekter av arbeidsmiljøtjenester.

Den norske virksomheten har ca. 180 ansatte og har avdelinger i Bergen, Haugesund, Stavanger og Asker.

Det er stor etterspørsel etter våre tjenester innen Covid-19 testing for store arrangementer (fotballkamper, studentarrangementer etc.)i Stavanger området. Vi trenger derfor mer helsepersonell på timesbasis spesielt nå i august som kan bistå på dag/kveld/helg.

Dine ansvarsområder:

  • Prøvetaking
  • Håndtering av prøver
  • Sterile rutiner (vask og desinfisering)
  • Journalføring

Kvalifikasjonskrav:

  • Norsk autorisasjon som sykepleier, sykepleierstudenter, bioingeniør, paramedic, helsesekretær
  • Du må kunne jobbe selvstendig, men også være del av et større team
  • Du er fleksibel som person
  • Faglig strukturert, engasjert og pålitelig
  • Språk: Norsk og Engelsk flytende muntlig og skriftlig

Vi tilbyr gode betingelser i et svært spennende og internasjonalt miljø!

Korte intervjuer gjennomføres i uke 31.

Har du spørsmål i forbindelse med stillingen, kontakt Human Resource Director Eli Visnes tlf. 915 71395

 

Spørsmål rettes til

Eli Visnes
tlf: 91571395