Statens legemiddelverk

Vi styrker fagkompetansen og søker etter en ny medarbeider med spisskompetanse innen farmakokinetikk

Offentlig forvaltning

Seniorrådgiver/Rådgiver
Har du lyst til å arbeide med klinisk farmakologi og riktig dosering av legemidler innen offentlig forvaltning og europeisk legemiddelsamarbeid? Statens Legemiddelverk søker medarbeider med solid kompetanse innen farmakokinetikk til en stilling i farmakologilaget. Farmakologilaget jobber med å sikre at nye legemidler utvikles og godkjennes med forsvarlige og hensiktsmessige doseringsregimer til alle undergrupper av pasienter som skal bruke legemidlene. Farmakologilaget gir vitenskapelig rådgivning til legemiddelindustrien og vurderer søknader om markedsføringstillatelser og kliniske studier. Farmakologilaget jobber med både kjente legemidler og nye, innovative og avanserte terapier. Laget består for tiden av fire personer med høy kompetanse innen farmakokinetikk og farmakometri. Arbeid med dose fungerer som et viktig bindeledd mellom fagområdene kvalitet, preklinikk, effekt og sikkerhet. 

Arbeidsoppgaver:

 • Vurdere valg av dosering på tvers av populasjoner og indikasjoner ved utredning av søknader om markedsføringstillatelse. Dette omfatter blant annet vurdering av innsendt dokumentasjon av farmakokinetikkstudier og analyser som beskriver sammenhengen mellom dose, systemisk eksponering og klinisk respons (effekt og bivirkninger). 
 • Vurdere doseringsstrategi ved søknader om kliniske studier.
 • Gi råd og veiledning til legemiddelindustri (både nasjonalt og internasjonalt), bl.a. via EMAs prosedyre for ”Scientific Advice”
 • Ta ansvar for, delta i og bidra til områdets faglige utvikling.

Kvalifikasjoner:

 • Doktorgrad innen farmakokinetikk, farmakologi, matematikk, statistikk, medisin, veterinærmedisin eller annet relevant fagområde. Ved særskilt relevant erfaring eller kompetanse kan kandidater med mastergrad være aktuelle.
 • Kompetanse innen farmakokinetikk med spesiell vektlegging av kompetanse innenfor følgende fagretninger:
  • legemiddelinteraksjoner, så som enzymkinetikk, transportere og fysiologiske modeller (PBPK)
  • farmakometri (populasjonsmodeller, kvantitative systemfarmakologimodeller (QSP) mm)
  • persontilpasset dosering av legemidler (TDM, farmakogenetikk mm)
 • Kjennskap til norsk
 • Gode kunnskaper i engelsk muntlig og skriftlig, inkludert god formuleringsevne.
 • For stillingskoden seniorrådgiver kreves betydelig relevant erfaring.

Personlige egenskaper:

 • Setter deg raskt inn i komplekse saker og problemstillinger
 • Er team-orientert og omtenksom
 • Trives med faglige utfordringer
 • Trives med å arbeide med konsepter, modeller og strategier

Vi vil vektlegge personlig egnethet og sammensetningen av vårt totale team ved ansettelsen.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Stor spennvidde i oppgavene som løses i tverrfaglige lag
 • Moderne lokaler i umiddelbar nærhet til T banestasjonen på Helsfyr.
 • Mulighet for å trene i arbeidstiden – vi har trimrom og sykkelgarasje.
 • Fleksitidsordning og fleksibel hjemmekontorordning.
 • Lønnsplassering enten som:
  • Rådgiver (stillingskode 1434), lønn fra kr. 531 100,- til kr. 652 500,- brutto pr. år (tilsvarende cirka lønnstrinn 58 - 69 i tariff LO/YS), eller som:
  • Seniorrådgiver (stillingskode 1364), lønn fra kr. 640 600,- til kr. 786 000,- brutto pr. år (tilsvarende cirka lønnstrinn 68 - 78 i tariff LO/YS)
  • For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • Gode pensjons, forsikrings- og låneordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.

Les om Legemiddelverkets organisasjon

Vi ser på mangfold som en styrke for arbeidet vårt. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Kontakt oss gjerne om du har spørsmål; enhetsleder Torunn Wangen på tlf. 98 80 88 49 eller seniorrådgiver Caroline Gjestad på tlf. 47 78  43 34.

Merk at offentlig søkerliste vil bli gjort tilgjengelig for alle som ber om innsyn.

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i Webcruiter og vi ber om at vitnemål og attester blir lastet opp når du søker stilling hos oss.