Detaljer

 • Bedrift
  Bane NOR SF
 • Søknadsfrist
  26.10.2020
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Bygg- og anleggsleverandører, Jernbane og sporvei, Transport
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3221182
 • Se her for andre jobber fra Bane NOR SF

Vi søkere Seksjonsleder Grunnerverv

INorge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli en del av et slagkraftig prosjektmiljø som har som mål å bli Norges ledende på planlegging og gjennomføring av store infrastrukturprosjekter. Vår oppgave er å fornye og modernisere jernbanen slik at flere kan reise trygt og effektivt med tog. Nå kan du bli med på å skape fremtidens jernbane.

Utvikling av togtilbudet er viktig for å løse Norges miljø- og klimautfordringer. Det er i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-29 satt av 320 milliarder kroner til jernbanen. Bane NOR sitt ansvar og rolle er å sikre at den nasjonale jernbanestrukturen er tilgjengelig for togtrafikk. Utbyggingsdivisjonen planlegger, prosjekterer og gjennomfører jernbaneprosjekter i hele landet, og har ansvaret for en rekke viktige tiltak som gir et bedre togtilbud og en mer stabil jernbane.

Seksjonsleder er en spennende og ny stilling innen grunnerverv i Bane NOR. Du vil ha koordinerende ansvar for grunnerverv for våre prosjekter i tillegg til å ha personalansvar for ressurser, som er dedikert prosjekter i området.

Du vil samarbeide med prosjektenes staber og være koordinerende prosjektstøtte innen fagområdet. Du vil ha ansvar for å melde inn kapasitetstilpasning mht. personellressurser til for å ivareta prosjektenes fremdrift. Koordinering innen framdrift og økonomi, inkl. estimering. Koordinerer i prosjekter mot leder for grunnerverv i Bane NOR.

Du vil også kunne inneha oppgaver, som koordinator i et prosjekt og du vil ha saksbehandling av egne saker.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i den nasjonale krisen med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

Arbeidsoppgaver
 
 • Ansvar for et gitt antall ressurser innen grunnerverv innen ditt geografiske område og sikre delegering av arbeidsoppgaver, utvikling av ansatte, erfaringsoverføring og spille inn beste praksis til leder for Grunnerverv.
 • Ikke leder på heltid, men ha egne operative saker – se egne stillingsbeskrivelser
 • Være kontaktpunkt til stab grunnerverv
 • Være kontaktpunkt ledere av porteføljeenheter og det geografiske område «oppdragsgiver»
 • Veilede egne ressurser og ha ansvar for sidemannskontroll
 • Saksbehandler hvor du skal sikre tilgang til eiendom for gjennomføring av forundersøkelser (grunn-, miljø og arkeologiske med mer).
 • Sikre erverv av grunn og rettigheter til rett tid og med rett erstatning.
Kvalifikasjoner
 • Utdanning som master i eiendomsfag, jurist eller tilsvarende
 • Erfaring fra større utbyggingsprosjekter minimum 5 år relevant yrkeserfaring innen grunnerverv og prosjekterfaring
 • Erfaring fra erstatningsrett/skjønnsprosesser, offentlig virksomhet, formidling og samfunnskontakt
 • Erfaring og interesse for samferdselsprosjekter og ønsker å bidra til gode og enhetlige løsninger
 • Erfaring med personalledelse er en fordel, men ikke et krav
 • God kjennskap til arbeid i forhold til offentlige myndigheter og naboforhold.
 • Arbeide selvstendig og tverrfaglig i prosjekter
 • Være løsningsorientert og har god formidlingsevne både skriftlig og muntlig
 • Skape tillit gjennom gode samarbeidsevner i samhandling med enheter og divisjoner
 • Bidra til etterlevelse av Bane NORs verdier åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.  

Personlige egenskaper
 • Du arbeider nøyaktig og systematisk og har utpreget risikoforståelse 
 • Du har evne til å jobbe tverrfaglighet og gir gode bidrag samarbeid med andre faggruppe 
 • Du er løsningsorientert og selvgående med stor gjennomføringsevne  
 • Du knytter lett kontakter gjennom gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig  
 • Du er forretningsorientert og beslutningsdyktig i ditt daglige arbeid 
 • Du er nysgjerrig, tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele den med resten av teamet 
 • Har mange idéer og tenker kreativt, med evne til å bidra med nye løsningsforslag innfor gitte rammer. 
 • Du er opptatt av kvalitet i leveranser
 • Du trives med arbeidsoppgaver som har høy faglig kompleksitet.

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst sammen med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer
 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
 • Vi har også svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer og vintertid)
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog
 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater