Vi søker to rådgivere/seniorrådgivere til arbeidet med medisinsk utstyr

Statens legemiddelverk

Offentlige tjenester og forvaltning

Vårt ansvar er å påse at regelverket følges og at medisinsk utstyr som brukes i Norge er effektivt, trygt og sikkert. EU-regelverket som også Norge følger er under innskjerping, og teamet som jobber med medisinsk utstyr skal styrkes for å kunne ivareta nye og utvidede oppgaver. 

Arbeidsoppgaver:

Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver knyttet til forvaltning av regelverket for medisinsk utstyr. I lys av det nye EU-regelverket om medisinsk utstyr og in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr (MDR/IVDR), søker vi to medarbeidere som kan bidra på følgende områder:

 • Arbeid med kliniske studier, bl.a. vurdering av søknader og oppfølging/tilsyn av kliniske utprøvinger for medisinsk utstyr og ytelsesstudier for in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr
 • Veiledning i regelverket om medisinsk utstyr, inkludert kliniske studier og klassifisering
 • Innovasjonsveiledning av aktører
 • Tilsyn og oppfølging av meldt organ (teknisk kontrollorgan)
 • Deltakelse i arbeidsgrupper nasjonalt og på EU-nivå kan være aktuelt
 • Andre relevante arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner:

Du må ha:

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Høyere naturvitenskapelig utdanning på masternivå/doktorgradsnivå og relevant arbeidserfaring innen minimum ett av områdene:
  • Bruk, utvikling eller produksjon av medisinsk utsty
  • Kliniske studier på legemidler eller medisinsk utstyr
  • Utarbeide eller vurdere pre-klinisk eller klinisk dokumentasjon
  • Tilsynsmetodikk
  • Biomedisinsk forskning eller bruk av biostatistiske metoder 

Vi ønsker også at du har:

 • Erfaring med regulatorisk arbeid og veiledning fra andre forvaltningsområder
 • Kjennskap til regelverket for medisinsk utstyr MDR/IVDR Kjennskap til Software og medisinsk utstyr

Personlige egenskaper:

 • Handler på eget initiativ og aksepterer ansvar for resultater
 • Etterlever organisasjonens regler og prosedyrer
 • Forstår raskt komplekse spørsmål og problemer og foretar sunne og rasjonelle vurderinger
 • Er spesialist i ditt felt og interessert i kontinuerlig, faglig utvikling
 • Kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte
 • Samarbeider godt med andre og deler kunnskap, erfaringer og informasjon

Vi vil vektlegge personlig egnethet og sammensetningen av vårt totale team ved ansettelsen

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling og et strukturert opplæringsprogram
 • Stor spennvidde i oppgavene som løses i tverrfaglige team
 • Moderne lokaler i umiddelbar nærhet til T-banestasjonen på Helsfyr
 • Mulighet for å trene én time per uke i arbeidstiden – vi har treningsrom og sykkelgarasje
 • Fleksitidsordning og fleksibel hjemmekontorordning
 • Lønnsplassering enten som:
  • Rådgiver (stillingskode 1434), lønn fra kr 509 200,- til kr 625 600,- brutto pr. år (tilsvarende lønnstrinn 56 og tilleggslønn kr 1 600,- til lønnstrinn 67 og tilleggslønn 9 800,- i tariff LO/YS/Unio), eller som:
  • Seniorrådgiver (stillingskode 1364), lønn fra kr. 614 200 til kr. 753 600 brutto pr. år (tilsvarende lønnstrinn 66 og tilleggslønn kr. 9 500,- til lønnstrinn 77 og tilleggslønn kr 800,- i tariff LO/YS/Unio)
 • For stillingskoden seniorrådgiver kreves primært mastergrad og betydelig relevant erfaring
 • Gode pensjons, forsikrings- og låneordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.

Les om Legemiddelverkets organisasjon
Vi ser på mangfold som en styrke for arbeidet vårt. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.
Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål; fungerende enhetsleder Petter Alexander Strømme på tlf: 951 48 313 eller seniorrådgiver Eli Neegaard på tlf: 901 89 208
Merk at offentlig søkerliste vil bli gjort tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Vi aksepterer kun elektroniske søknader i Webcruiter, og vi ber om at vitnemål og attester blir lastet opp når du søker stilling hos oss.