Vi søker to medarbeidere i stilling som rådgiver/seniorrådgiver til området medisinsk utstyr 

Statens legemiddelverk

Offentlige tjenester og forvaltning

Legemiddelverkets ansvar er å påse at regelverket følges og at medisinsk utstyr som brukes i Norge er effektivt, trygt og sikkert. EU-regelverket som også Norge følger er under innskjerping, og teamet som jobber med medisinsk utstyr skal styrkes for å kunne ivareta nye og utvidede oppgaver

Arbeidsoppgaver:

 • Tilsyn med produkter, produsenter, importører og distributører
 • Planlegging og gjennomføring av inspeksjoner
 • Samarbeid med Tolletaten og andre tilsynsmyndigheter
 • Gi råd og veiledning innen området medisinsk utstyr
 • Deltagelse i ulike arbeidsgrupper nasjonalt og på EU-nivå kan bli aktuelt

Kvalifikasjoner:

Du må ha:

 • Høyere relevant utdanning fra høgskole eller universitet på masternivå innen helsefag eller realfag
 • Erfaring med kvalitetsrevisjoner/tilsynsmetodikk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Vi ønsker også at du har:

 • Kjennskap til regelverket for medisinsk utstyr MDR/IVDR
 • Erfaring med utvikling, produksjon eller kvalitetsledelse innen medisinsk utstyr/IVD

Personlige egenskaper:

 • Tar initiativ og arbeider selvstendig
 • Følger regler og prosedyrer; utfører planer med engasjement og utholdenhet
 • Arbeider metodisk og systematisk og gjør klare prioriteringer
 • Forstår raskt komplekse problemstillinger og foretar sunne og rasjonelle vurderinger
 • Kommuniserer på en klar og presis måte
 • Samarbeider godt både internt og eksternt; deler kunnskap, erfaringer og informasjon

Vi vil vektlegge personlig egnethet og sammensetningen av vårt totale team ved ansettelsen. 

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling og et strukturert opplæringsprogram
 • Stor spennvidde i oppgavene som løses i tverrfaglige team
 • Moderne lokaler i umiddelbar nærhet til T-banestasjonen på Helsfyr
 • Mulighet for å trene én time per uke i arbeidstiden – vi har trimrom og sykkelgarasje
 • Fleksitidsordning og fleksibel hjemmekontorordning
 • Lønnsplassering enten som:
  • Rådgiver (stillingskode 1434), lønn fra kr 509 200,- til kr 625 600,- brutto pr. år (tilsvarende lønnstrinn 56 og tilleggslønn kr 1 600,- til lønnstrinn 67 og tilleggslønn 9 800,- i tariff LO/YS/Unio), eller som:
  • Seniorrådgiver (stillingskode 1364), lønn fra kr. 614 200 til kr. 753 600 brutto pr. år(tilsvarende lønnstrinn 66 og tilleggslønn kr. 9 500,- til lønnstrinn 77 og tilleggslønn kr 800,- i tariff LO/YS/Unio).
 • For stillingskoden seniorrådgiver kreves primært mastergrad og betydelig relevant erfaring
 • Gode pensjons, forsikrings- og låneordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse

Les om Legemiddelverkets organisasjon.

Vi ser på mangfold som en styrke for arbeidet vårt. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.
Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål; lagleder Ole Benny Østby (400 43 142) eller enhetsleder Tove Gullstein Jahr (918 82 881).

Merk at offentlig søkerliste vil bli gjort tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Vi aksepterer kun elektroniske søknader i Webcruiter, og vi ber om at vitnemål og attester blir lastet opp når du søker stilling hos oss.