Vi søker strategiske analytikere innen kontraetterretning 

PST - Politiets sikkerhetstjeneste

Politi, brann og toll

Seksjon for statlige aktører i PST har to ledige stillinger som strategisk analytiker innen kontraetterretning. Seksjonen har ansvar for å forebygge ulovlig etterretningsaktivitet og spredning av masseødeleggelsesvåpen. 

Arbeidsoppgaver:

Som strategisk analytiker ved seksjon for statlige aktører vil ditt ansvar være å beskrive og vurdere det generelle trusselbildet. Du vil utarbeide ulike former for analyseprodukter og formidle disse til mottagere, både internt og eksternt. Våre vurderinger er viktig og etterspurt beslutningstøtte for vår egen tjeneste og landets politiske ledelse.
 
Den ene stillingen vil ha et særskilt ansvar for hybride trusler, også omtalt som sammensatte trusler. Den andre stillingen vil ha et særlig fokus på ikke-spredning og øvrige land som inngår i PSTs kontraetterretningsarbeid. Som strategisk analytiker forventes det at du også bidrar innenfor andre fagområder vi jobber med på seksjonen. 
 
Seksjonen jobber med å videreutvikle sin interne virksomhetsstyring og rapportering til overordnet departement. En av stillingene vil få ansvar for å bidra til dette.
 
Som analytiker vil du representere PST i samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere innenfor våre fagområder. Vi arbeider med et komplekst saksfelt og er avhengig av kontinuerlig utvikling, både metodisk og analytisk. Det forventes at du bidrar aktivt i dette arbeidet.
 

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter deg som har høyere utdanning på masternivå for eksempel innen samfunnsfag, humaniora, politi, eller fra Forsvaret. Du er utdannet innen etterretning og analyse, eller kan vise til relevant praktisk erfaring med analysearbeid. Du må ha svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og beherske engelsk skriftlig og muntlig.
 
Det er en fordel om du har kunnskap som er relevant for fagfeltet sammensatte trusler eller ikke-spredning. Videre er det ønskelig at du har innsikt i nasjonal og internasjonal sikkerhetspolitikk. 

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er nysgjerrig, strukturert og kreativ. Du evner å angripe komplekse problemstillinger med pågangsmot og selvstendighet. Du tør å stille spørsmål og har høy personlig og faglig integritet.
 
Det er stor etterspørsel etter våre vurderinger, og du må evne å både levere raskt på oppdukkende oppdrag, og utarbeide lengre analyserapporter. Samarbeid med interne og eksterne parter vil være en viktig del av arbeidshverdagen. Vi søker derfor deg som har svært gode mellommenneskelige egenskaper.
 
Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.
 
Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr svært interessante og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et fagfelt i vekst. Du får mulighet til å påvirke hvordan vi løser vårt oppdrag, samt tilegne deg erfaring og kunnskap som er ettertraktet både ellers i PST og samfunnet for øvrig.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr. 574 700 – 682 000 (ltr. 63-73) som rådgiver (SKO 1434) eller seniorrådgiver (SKO 1364). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.  

Søknaden sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.