Vi søker statistiker til metodevurdering av legemidler

Statens legemiddelverk

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du opptatt av samfunnets ressursbruk og liker å løse komplekse problemstillinger?  

Metodevurderinger er viktige for å kunne vurdere prioriteringskriteriene; om ressursbruken står i et rimelig forhold til nytte og alvorlighet. Nye teknologier som genterapi og persontilpasset medisin gir nye spennende utfordringer for Legemiddelverket. Vi søker en erfaren statistiker som kan bidra med vurderinger i komplekse saker og delta i kvalitetssikringsarbeidet vårt. Seniorrådgivere vil bidra med sin erfaring og kompetanse inn i Norges største helseøkonomiske miljø, og til videreutvikling og styrking av våre metodevurderingsprosesser.
 
Dersom du har erfaring med effektutredninger eller helseøkonomiske vurderinger kan dette være jobben for deg. 

Arbeidsoppgaver:

 • Vurdere nytte, effekt og kostnadseffektivitet brukt i helseøkonomiske analyser.
 • Vurdere og utrede statistiske og metodologiske kliniske problemstillinger.
 • Kvalitetssikre helseøkonomiske vurderinger.
 • Delta i utviklingen av fagfeltet.
 • Representere Legemiddelverket i møte med aktørene i bransjen.
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen. 

Kvalifikasjoner:

Du må ha:

 • Master eller doktorgrad innen helseøkonomi, statistikk, matematikk eller annet relevant fagområde
 • Betydelig relevant arbeidserfaring.
 • Gode muntlige og skriftlige norsk- og engelskkunnskaper

Vi ønsker at du også har:

 • Erfaring med å vurdere helseøkonomisk dokumentasjon og modeller.
 • Legemiddelerfaring og- /eller klinisk forståelse.
 • Erfaring med utredning av effektdokumentasjon og indirekte statistiske sammenligninger.
 

Personlige egenskaper:

 • Handler på eget initiativ
 • Er metodisk, systematisk og planlegger ressurser effektivt
 • Forstår raskt komplekse spørsmål og problemer
 • Deltar i kontinuerlig faglig utvikling
 • Kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte
 • Samarbeider godt med andre

Vi vil vektlegge personlig egnethet og sammensetningen av vårt totale team ved ansettelsen.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling og et strukturert opplæringsprogram
 • Gode pensjons, forsikrings- og låneordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Stor spennvidde i oppgavene som løses i tverrfaglige team
 • Moderne lokaler i umiddelbar nærhet til T-banestasjonen på Helsfyr
 • Mulighet for å trene én time per uke i arbeidstiden – vi har treningsrom og sykkelgarasje
 • Fleksitidsordning og fleksibel hjemmekontorordning
 • Lønnsplassering som:
  • Seniorrådgiver (stillingskode 1364), lønn fra kr. 614 200 til kr. 753 600 brutto pr. år (tilsvarende lønnstrinn 66 og tilleggslønn kr. 9 500,- til lønnstrinn 77 og tilleggslønn kr 800,- i tariff LO/YS/Unio).
 • For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Les om Legemiddelverkets organisasjon.

Vi ser på mangfold som en styrke for arbeidet vårt. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål; enhetsleder Hallstein Husbyn (906 92 848) eller enhetsleder Elisabeth Bryn (922 26 645).

Merk at offentlig søkerliste vil bli gjort tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Vi aksepterer kun elektroniske søknader i Webcruiter, og vi ber om at vitnemål og attester blir lastet opp når du søker stilling hos oss.