Statens legemiddelverk

Vi søker rådgiver/seniorrådgiver til kompetanseutvikling og samhandling i ett års engasjement

Offentlig forvaltning

Ønsker å komme til et miljø for læring og utvikling?
Kompetanseutvikling er en viktig del av vår strategi og blir spesielt viktig nå som vi innfører nye digitale verktøy. Vi samler alle saksbehandlingssystemer inn i en plattform; Microsoft Dynamics og tar i bruk flere Microsoft 365 applikasjoner. Dette digitale skiftet handler ikke bare om å ta i bruk nye verktøy, men også å lære nye måter å samhandle og samarbeide på. Sammen med vår eksterne leverandør jobber vi etter smidig metodikk, som vi også i større grad ønsker å ta i bruk utover prosjektet. Vårt digitale prosjekt er derfor like mye et organisasjonsutviklingsprosjekt, og vi ønsker å styrke vårt team på dette fagfeltet. Vi trenger en ny kollega for spennende oppgaver innen kompetanseutvikling og samhandling både inn i prosjektet og i organisasjonen ellers.
 
Vi søker en medarbeider som ønsker å jobbe med kompetanseutvikling på et strategisk og operativt nivå, spesielt knyttet til å få team/lag til å samhandle på en effektiv måte. Du vil dele tiden mellom deltakelse i vårt digitale prosjekt og oppgaver i HR/OU enheten. I prosjektet er fokus knyttet spesielt til å sørge for at ansatte blir ivaretatt gjennom informasjon, opplæring og involvering i prosjektet. For hele organisasjonen gjelder generell kompetanseutvikling, herunder ombordprosessen for nye medarbeidere.  Vi ønsker at du har digital forståelse, erfaring med strategisk og operativ kompetanseutvikling/opplæring samt kunnskap om smidig metodikk/Lean.

Arbeidsoppgaver:

 • Være deltager i Organisasjonsutviklingsteamet i vårt digitale prosjekt, med oppgaver knyttet til oppfølging av interessenter, opplæringsplaner og utvikling av kurs og opplæringsmateriell (herunder e-læringskurs) for ansatte.
 • Fungerende produkteier for kompetanseutvikling i organisasjonen med fokus på brukerorientering og datadrevet utvikling. Utvikling av kompetanseplaner og gjennomføring av tiltak.
 • Fungerende produkteier for ombordprosessen og sikre kvalitet i alle ledd gjennom å teste, endre og utvikle aktivitetene i samarbeid med andre involvert i prosessen.

Kvalifikasjoner:

Du må ha:

 • Master, relevant studieretning
 • Erfaring med kompetanseutviklingsprogram
 • Relevant erfaring fra IT-relaterte prosjekter
 • Erfaring med arbeidsmetodikken Lean/smidig metodikk
 • Gode kunnskaper om bruk av Microsoft 365
 • Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig

Det er også fint om du har:

 • Erfaring med kursing og prosjektledelse
 • Erfaring fra forbedring av onboardings prosesser
 • Kjennskap til offentlig sektor
 

Personlige egenskaper:

 • Har et bredt perspektiv på eget arbeidsområde og omskaper mål til gjennomførbare prosjekter
 • Samarbeider godt med andre og trives med å dele kunnskap, erfaring og informasjon
 • Kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte; snakker med autoritet og overbevisning; presenterer på en effektiv måte
 • Gjennomfører prosesser
  bygger nyttige nettverk og er i stand til å bruke dem til å nå mål
 • Arbeider metodisk og kunnskapsbasert samt gjør klare prioriteringer

Vi vil vektlegge personlig egnethet og sammensetningen av vårt totale team ved ansettelsen. 

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Stor spennvidde i oppgavene som løses i tverrfaglige team
 • Moderne lokaler i umiddelbar nærhet til T-banestasjonen på Helsfyr
 • Mulighet for å trene én time per uke i arbeidstiden – vi har trimrom og sykkelgarasje
 • Fleksitidsordning og fleksibel hjemmekontorordning
 • Gode pensjons, forsikrings- og låneordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering som:
  • Rådgiver (stillingskode 1434), lønn fra kr. 531 100,- til kr. 652 500,- brutto pr. år (tilsvarende cirka lønnstrinn 58 - 69 i tariff LO/YS), eller som:
  • Seniorrådgiver (stillingskode 1364), lønn fra kr. 640 600,- til kr. 786 000,- brutto pr. år (tilsvarende cirka lønnstrinn 68 - 78 i tariff LO/YS)
  • For stillingskoden seniorrådgiver kreves det betydelig relevant arbeidserfaring

 

Les om Legemiddelverkets organisasjon

Vi ser på mangfold som en styrke for arbeidet vårt. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Kontakt oss gjerne om du har spørsmål. Kontaktperson: Per Christian Strand (seniorrådgiver organisasjonsutvikling) eller Trine Knutsen (enhetsleder HR og organisasjonsutvikling).

Merk at offentlig søkerliste vil bli gjort tilgjengelig for alle som ber om innsyn.

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i Webcruiter og vi ber om at vitnemål og attester blir lastet opp når du søker stilling hos oss.