Statens legemiddelverk

Vi søker rådgiver/seniorrådgiver til fast stilling som sekretariat for ledelsen

Offentlig forvaltning

Er du strukturert, effektiv, trives med å ha mange baller i luften samtidig og evner å se sammenhenger og oppgaver som det bør tas tak i?

Liker du å jobbe selvstendig og har stor gjennomføringsevne? Er du samfunnsengasjert? Om du i tillegg har erfaring fra administrative oppgaver i offentlig virksomhet kan det være deg vi ønsker å ha med på laget! I denne stillingen vil du være tett på ledelsen og få god innsikt i Legemiddelverkets arbeid spesielt og helseområdet mer generelt.

Arbeidsoppgaver:

 • Sekretariat for ledelsen, ulike organ og møter på tvers av organisasjonen og med eksterne aktører: Forberedelse til, gjennomføring av og oppfølging etter møter– eksempelvis møter i ulike lederfora, AMU og møter mellom ledelsen og de tillitsvalgte.
 • Oppgaver for Direktør i forbindelse med forberedelser til større nasjonale og internasjonale møter.
 • Sørge for nødvendig koordinering og informasjon av arbeid og prosesser som foregår innfor stillingens områder
 • Utarbeide presentasjoner for ledelsen.
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen etter behov, interesser og kvalifikasjoner.

Kvalifikasjoner:

Du må ha:

 • Høyere, relevant utdanning, minimum på bachelornivå. For seniorrådgiver kreves master. 
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne både på norsk og engelsk.

Vi ønsker også at du har:

 • Relevant sekretariats erfaring fra tilsvarende oppgaver innen offentlig forvaltning.
 • Interesse for helseforvaltning.
 • Gode digitale ferdigheter og erfaring med Microsoft 365-verktøy og digitale journalsystemer.

Personlige egenskaper:

 • Har god rolleforståelse i ulike sammenhenger
 • Er strukturert og leverer til frist
 • Er flink til å planlegge, strukturere, iverksette og følge opp
 • Trives med å legge til rette for og hjelpe andre
 • Har stor arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne
 • Ser sammenhenger på tvers
 • Oppfatter raskt kontekst og hva som er vesentlig i saker
 • Er flink til å formulere seg, og rapportere – både på norsk og engelsk
 • Tar initiativ og arbeider selvstendig, og samarbeider godt med ulike typer mennesker.
 • Trives i et arbeidsmiljø preget av endring og utvikling, og tilpasser seg skiftende omstendigheter.

Vi vil vektlegge personlig egnethet og sammensetningen av vårt totale team ved ansettelsen.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Stor spennvidde i oppgavene som løses i tverrfaglige team.
 • Jobbe tett med ledelsen som gir muligheter for å få god innsikt i norsk forvaltning og arbeid i EU-fora
 • Lokaler i umiddelbar nærhet til T-banestasjonen på Helsfyr.
 • Mulighet for å trene i arbeidstiden – vi har trimrom og sykkelgarasje.
 • Gode pensjons, forsikrings- og låneordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering som:
  • Rådgiver (stillingskode 1434), lønn fra kr. 531 100,- til kr. 652 500,- brutto pr. år (tilsvarende cirka lønnstrinn 58 - 69 i tariff LO/YS), eller som:
  • Seniorrådgiver (stillingskode 1364), lønn fra kr. 640 600,- til kr. 786 000,- brutto pr. år (tilsvarende cirka lønnstrinn 68 - 78 i tariff LO/YS)
  • For stillingskoden seniorrådgiver kreves betydelig relevant erfaring

 

Les om Legemiddelverkets organisasjon

Vi ser på mangfold som en styrke for arbeidet vårt. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål; områdedirektør Sønneve Ølnes på tlf. 97 14 13 33. Stillingen er organisert under områdedirektør for virksomhetsstøtte.

Merk at offentlig søkerliste vil bli gjort tilgjengelig for alle som ber om innsyn.

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i Webcruiter og vi ber om at vitnemål og attester blir lastet opp når du søker stilling hos oss.