Statens legemiddelverk

Vi søker rådgiver/seniorrådgiver - økonom/innkjøper til området Legemiddeltilgang

Offentlig forvaltning

Er du en dyktig, selvstendig og initiativrik økonom som har lyst til å arbeide med utvikling og inngåelse av nye former for prisavtaler, refusjonskontrakter og anbud for legemidler på blå resept? Da har vi jobben for deg!
 
Legemiddelverket gjennomfører for tiden et pilotprosjekt for legemidler som dekkes av folketrygden (blåreseptordningen). Hensikten med prosjektet er å teste ut om anbud er et egnet virkemiddel på blåreseptområdet fremover. Det er Stortinget som vil beslutte om anbud eventuelt skal innføres som en permanent ordning. Parallelt med anbudspiloten arbeides det med å etablere og utvikle ny innkjøpskompetanse og styrke arbeidsprosessene for å sikre effektive anskaffelser som kan understøtte myndighetenes arbeid og de legemiddelpolitiske målsetningene. Dersom du har interesse for/ erfaring fra anskaffelsesprosesser, innkjøpsutvikling og prisforhandlinger kan dette være jobben for deg. 

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeidelse og videreutvikling av refusjonskontrakter for legemidler under folketrygden
 • Bidra til å utvikle nye prismodeller for legemidler under folketrygden
 • Representere myndighetene i dialog og møte med aktørene i bransjen 
 • Modellering og budsjettprognoser på blåreseptfeltet
 • Delta i utviklingen av fagfeltet

Kvalifikasjoner:

Du må ha:

 • Minimum master innen økonomi (siviløkonom, samfunnsøkonom, helseøkonom) eller tilsvarende 
 • Betydelig relevant arbeidserfaring
 • Gode muntlige og skriftlige norsk- og engelskkunnskaper

Vi ønsker at du også har:

 • Interesse for, og noe erfaring med forhandlinger og kommersielle avtaler

Personlige egenskaper:

 • Er svært selvstendig, effektiv og handler på eget initiativ
 • Drives av å være nyskapende og ikke redd for å tenke utenfor boksen
 • Har stor gjennomføringsevne og vilje til å få til nye ting
 • Forstår raskt komplekse spørsmål og problemer
 • Skriver presist og kommuniserer på en klar og strukturert måte
 • Samarbeider godt med andre

Vi vil vektlegge personlig egnethet og sammensetningen av vårt totale team ved ansettelsen.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling 
 • Stor spennvidde i oppgavene som løses i tverrfaglige og tverretatlige team
 • Moderne lokaler i umiddelbar nærhet til T-banestasjonen på Helsfyr
 • Mulighet for å trene i arbeidstiden – vi har treningsrom og sykkelgarasje
 • Fleksitidsordning og fleksibel hjemmekontorordning
 • Lønnsplassering som: 
  • Rådgiver (stillingskode 1434), lønn fra kr. 531 100,- til kr. 652 500,- brutto pr. år (tilsvarende cirka lønnstrinn 58 - 69 i tariff LO/YS), eller som:
  • Seniorrådgiver (stillingskode 1364), lønn fra kr. 640 600,- til kr. 786 000,- brutto pr. år (tilsvarende cirka lønnstrinn 68 - 78 i tariff LO/YS)
  • For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • Gode pensjons, forsikrings- og låneordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse

Les om Legemiddelverkets organisasjon

Vi ser på mangfold som en styrke for arbeidet vårt. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål; prosjektleder Hallstein Husbyn (906 92 848) 

Merk at offentlig søkerliste vil bli gjort tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Dersom man har gode grunner, kan man søke unntak fra offentlig søkerliste.

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i Webcruiter, og vi ber om at vitnemål og attester blir lastet opp når du søker stilling hos oss.