• Bedrift
  Ffi AS
 • Søknadsfrist
  18.05.2021
 • Sted:
  KJELLER
 • Stillingstype:
  Dag
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KJELLER
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3776270
 • Se her for andre jobber fra Ffi AS

Vi søker overordnet IT-sikkerhetsrådgiver på infrastruktur

Ffi AS

Er du en infrastrukturekspert som brenner for sikkerhetsfaget og ønsker å sikre verdier av stor betydning for landet vårt? Da er kanskje Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) noe for deg!

FFI er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi, og er direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Våre forskere og ingeniører utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Vi arbeider tverrfaglig innen fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi.

Vi satser nå på en større grad av digitalisering av virksomheten. IT-sikkerhet er derfor et område det vil stilles store krav til fremover. Som sikkerhetsrådgiver vil du få stor påvirkning på vår fremtidige IT-arkitektur. Du vil arbeide tett med vår IT-arkitekt, datasikkerhetsleder og sektoren for øvrig, for å bidra til gode og sikre løsninger for instituttet, og for å forebygge og håndtere digitale trusler.

FFI er en stor IT-organisasjon og dagens systemlandskap består av et komplekst oppsett med graderte nettverk, hundrevis av brukere med forskjellige behov, og mange særprogramvarer som supporterer forskere i forskningsmiljøene som hører til FFI.  Det er også snakk om standardiserte klientplattformer og tekniske landskaper med blanding av Mac, Linux, og Windows. Den IT sikkerhetsmessige trusselen er ansett som høy.

Hvorfor trenger vi deg?

Med høy kompleksitet, krevende brukere, og høyt trusselnivå er det nå behov for en overordnet sikkerhetsrådgiver som skal jobbe tett med leder IT-enheten for å identifisere utfordringer og problemer i nåværende og fremtidig infrastruktur, nettverksarkitekturer og løsninger. Vi ser spesielt etter deg som har en solid infrastruktur bakgrunn og er god på å se sammenhenger, gjøre sikkerhetsanalyser og vurderinger løpende etter behov. Du vil være involvert i mange prosjekter på tvers av organisasjonen. Trenden er mer innkjøp av skytjenester så det er en fordel at du kan gjøre sikkerhetsmessig analyser og kvalitetssikring av nye tekniske løsninger.

Vi leter etter deg som er faglig sterk, og som kan bidra til en helhetlig utvikling, implementering, drift og vedlikehold av informasjonssikkerhet. Du er en som liker å samarbeide, er stolt av din av din fagkompetanse og aktivt deler kunnskap. Du liker faglige diskusjoner og evner å involvere andre der du selv ikke strekker til.

Arbeidsoppgaver:

 • Rådgi og kvalitetssikre eksisterende og nye infrastrukturløsninger med tanke på sikkerhet.
 • Videreutvikle og bidra til å skape en helhetlig kultur hvor sikkerhet er ivaretatt i arkitekturer og arkitekturprinsipper.
 • Bidra til å sikre etterlevelse av prinsippene som er etablert i etatens styringssystem for informasjonssikkerhet.
 • Gjennomføre sikkerhetsvurderinger, risiko- og sårbarhetsanalyser samt foreta og følge opp sikkerhetstesting, trusselvurderinger, sikkerhetstiltak og katastrofeøvelser.
 • Sikre at krav til informasjonssikkerhet blir ivaretatt i utviklings-, drifts- og forretningsaktiviteter.
 • Følge opp og kravstille leverandører av informasjonssikkerhetstjenester og bidra til sikring av krav i innkjøpsprosesser.
 • Følge opp etatens avtale og samarbeid med MilCERT og andre samarbeidspartnere.
 • Rådgi innen teknisk informasjonssikkerhet i prosjekter og igangsette/lede sikkerhetsstrategiske prosjektinitiativ ved behov.
 • Samhandle med interne og eksterne miljøer for å legge til rette for god sikkerhet i etaten herunder i digitaliseringsprosesser.

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Utdannelse på minimum bachelornivå innen informasjonsteknologi eller tilsvarende. Det formelle utdanningskravet kan fravikes med dokumentert lang og relevant arbeidserfaring.
 • Minimum fem års erfaring innenfor drift og forvaltning av IT-infrastruktur (for eksempel Windows, Linux).
 • Kompetanse på skybaserte tjenester fra en eller flere av de ledende leverandørene i markedet (for eksempel AWS, Azure, Oracle, Google etc).
 • Erfaring med og/eller relevant kunnskap om IT-sikkerhet og sikkerhetsløsninger.
 • Meget gode norsk og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Det er en fordel med:

 • God forståelse for teknisk arkitektur, oppsett, design, og implementering av infrastrukturløsninger.
 • Erfaring med prosjektledelse eller det å jobbe i prosjekt som arbeidsform.
 • Erfaring med å fremstille idéer og løsningsforslag visuelt.
 • Kunnskap om standarder innenfor informasjonssikkerhet og relevante sertifiseringer.
 • Erfaring med å manøvrere i et komplekst infrastruktur landskap med mange programvarer, nettverk og avhengigheter.

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig, planmessig og strukturert.
 • Nysgjerrig og engasjert.
 • Pragmatisk, analytisk og god evne til å se helhet.
 • Gode samarbeidsevner, god evne til å lytte og være en god sparringspartner.

Vi kan tilby

 • Et høyt kvalifisert og kompetent tverrfaglig miljø som du vil bli en del av.
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag og få gjennomslag for egne ideer.
 • Faglig varierte oppgaver.
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling gjennom kurs og sertifiseringer.
 • Et tverrfaglig miljø med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, og gode utviklingsmuligheter.

Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud.

Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Grunnet stillingens beskaffenhet kreves det kun norsk statsborgerskap. Du kan lese mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Lønnen på FF følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut fra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til leder for IT-enheten Thor-Inge R. Vaaga, tlf. 916 46 000.

Send elektronisk søknad vedlagt bekreftede kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante til stillingen, innen 18. mai 2021. Ref. nr. er 2021/00936.

 
 • Bedrift
  Ffi AS
 • Søknadsfrist
  18.05.2021
 • Sted:
  KJELLER
 • Stillingstype:
  Dag
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KJELLER
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3776270
 • Se her for andre jobber fra Ffi AS