Ledig stilling

PST - Politiets sikkerhetstjeneste

Vi søker ny kollega til vårt IT Servicesenter!

Politi

Er du en kompetent og nysgjerrig IT-entusiast? Ønsker du en fast stilling i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag? Da er du kanskje den vi ser etter!
 
It Servicesenter jobber hver dag for å sikre at alle ansatte i PST får gjort jobben sin.
Vi er et team som yter service direkte mot de ansatte og via andre kanaler. Vårt mål er at de ansatte skal være fornøyd med våre tjenester og at driften er stabil slik at de ansatte får gjort sin daglige jobb.

Arbeidsoppgaver:

Du vil være IT-seksjonens ansikt utad mot våre brukere. Du vil motta og behandle henvendelser fra brukere som kommer via kanaler som telefon, mottakssone eller saksbehandlingssystem. Du vil ellers få en variert arbeidshverdag innenfor servicesenterets ansvarsområder:

 • Brukerstøtte og support
 • Utføre 1 og 2 linje oppgaver
 • Delta på avsnittsmøter 
 • Prosjektdeltakelse
 • Brukerkontakt
 • Jobbe ihht. til prosesser og rutiner og bidra til forbedringsarbeid
 • Standup og planleggingsmøter
 • Feilsøking og feilretting
 • Eskaleringer ihht. eskaleringsrutiner

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.
Du skal bidra til kontinuerlig forbedring innenfor avsnittets ansvars- og fagområder.

PST har kontorer i flere distrikter i Norge, så noe reisevirksomhet må påregnes. Vi er også på utkikk etter deg som har bosted andre steder i landet enn Oslo, fordi våre distriktskontorer også har behov for denne kompetansen.       

Kvalifikasjoner:

 • IKT fagbrev og/eller Bachelor innenfor IKT fag, drift eller liknende
 • Det er et krav om å ha erfaring fra Helpdesk/servicedesk, IT drift og brukerstøtte
 • Det kreves gode ferdigheter på generelle IT-verktøy, drift av brukere, brukerstøtte etc.
 • Kjennskap til ITIL
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Kjennskap til sakshånderingssystemer
 • Erfaring med 2 linje oppgaver er en fordel

Du er opptatt av informasjonssikkerhet og digitale sårbarheter, og er oppdatert på nyheter og trender. Gode kommunikasjonsevner og god fremstillingsevne på norsk er også kvalifikasjoner vi ser etter.

Personlige egenskaper:

 • Strukturert og tidsbevisst
 • Serviceinnstilt og imøtekommende
 • Løsningsorientert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Endringsorientert 

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon. For autorisasjon i denne stillingen må du være norsk statsborger.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.   

Vi tilbyr:

Teknologi i PST er et satsingsområde, og vi jobber kontinuerlig med videreutvikling og forbedring for å opprettholde kvalitet på tjenester og systemstøtte levert til virksomheten. Det vil være mulig å delta i forbedringsarbeidet og i perioder jobbe med prosjekter på tvers i organisasjonen.
 
Hos oss får du muligheten til å jobbe kreativt med teknologi. Vi tilbyr muligheter for egenutvikling, og vi både forventer og legger til rette for at du skal holde deg faglig oppdatert og dele din kunnskap med kolleger. 
 
Du vil få en årslønn innenfor spennet kr. 543 500 – 650 300 (ltr. 60-70) i stillingskode som overingeniør. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.
 
Vi tilbyr god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2%). Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet over tid kan forekomme, innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det er seks måneders prøvetid for stillingen. 

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.   

Søknaden sendes elektronisk.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju i august. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.