Ledig stilling

Sjøfartsdirektoratet - Hovedkontor

Vi søker nautisk- eller teknisk inspektør 

Direktorater og tilsynsorgan

Sjøfartsdirektoratet har tilsynsansvar for norskregistrerte fartøy og utenlandske fartøy som anløper norske havner. Vi har over 100 inspektører fordelt på ulike regions- og tilsynskontor langs hele kysten som hver dag jobber for å sikre liv, helse, miljø og materielle verdier om bord. Tilsynskontor Haugesund er underlagt region 2 som for tiden har 18 ansatte, fordelt på regionskontoret i Stavanger og tilsynskontorene i Haugesund og Kristiansand.

Arbeidsoppgaver:

 • Verifikasjon av oppfyllelse av krav for sjøfolk og fartøy, herunder:
  • Inspeksjoner i forbindelse med sikkerhets- og miljøkontroller av alle typer norske skip og flyttbare innretninger
  • ISM revisjoner
  • Kontroll av utenlandske skip som anløper norske havner
  • Kontroll av sjøfolks kvalifikasjoner, samt arbeids- og levevilkår
  • Tilsyn med servicestasjoner for redningsutstyr
  • Fjerntilsyn
 • Hospitering ved andre regions- og tilsynskontor ved behov
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves utdanning som maskinist eller navigatør tilsvarende klasse 1 (M1 / D1), eller ingeniørutdannelse innen relevant fagkrets og minst 5 års erfaring i tilknytninger til maritimt fagområde
 • Det kreves erfaring fra ledende stilling om bord, eller relevant praksis fra fartøy, skipsverft, rederi, maritime kontrollinstanser og lignende
 • Det kreves sertifikat for personbil
 • Det er ønskelig med erfaring og interesse for ISM revisjon
 • Det er ønskelig med kjennskap til norsk - og internasjonalt regelverk innenfor skipsfartsnæringen og Sjøfartsdirektoratets funksjon
 • Det er ønskelig med interesse for /gode kunnskaper knyttet til bruk av digitale verktøy
 • Det er ønskelig med erfaring/interesse for ny teknologi

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Selvstendig og effektiv
 • Analytisk og systematisk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Det kreves god helse og førlighet

Vi tilbyr:

Sjøfartsdirektoratet tilbyr et godt arbeidsmiljø med spennende oppgaver. Vi har stort fokus på ny teknologi, og er en sterk bidragsyter i gjennomføringen av det grønne skiftet i den maritime næringen. Vi er opptatt av digitalisering av våre tjenester for bedre å kunne legge til rette for våre kunder. Du vil få samarbeide med kollegaer med et høyt kompetansenivå i et bredt fagmiljø - noe som gir gode muligheter for tverrfaglig læring og utvikling.

Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner med stillingskodene: '1087 overingeniør' - brutto årslønn kr. 493.000 - 599.000, eller '1181 senioringeniør' - brutto årslønn 543.500 - 710.000,  for særskilt godt kvalifiserte søkere.

 • Vi har fleksibel arbeidstid med mulighet for avspasering
 • Vi har retningslinjer for fleksibelt arbeidssted
 • Gode pensjons-, låne- og  og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Kompensert reisetid og betalt overtid
 • Gode velferdstilbud

Sjøfartsdirektoratet praktiserer et inkluderende arbeidsliv, og mener at mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. 

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For å bli vurdert som søker i en av disse gruppene - det vil si positivt særbehandlet på denne måten - må søkerne oppfylle visse krav. Du finner mer informasjon her.

For mer informasjon om hvem Sjøfartsdirektoratet er og hva vi kan tilby - sdir.no