Ledig stilling

Lørenskog kommune

Vi søker miljøveiledere til Læringsmiljøsenteret!

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du jobbe for at alle barn og unge skal få den hjelpen de trenger for å mestre egen skolegang? Ønsker du å bidra til å gjøre grunnskolen til et sted hvor barn opplever å bli sett og hørt innenfor trygge og forutsigbare grenser og faglig gode rammer?

Læringsmiljøsenteret stiller krav til høy standard i egen tjeneste. Målet er at elevene skal ha et godt og trygt miljø hvor de kan utvikle sin handlingskompetanse personlig, sosialt og faglig. Vi ser etter deg som ønsker og evner å etablere relasjoner gjennom empati og varme. Vil du bidra til å gjøre vårt læringsmiljø enda bedre for grunnskolens elever?

Arbeidsoppgaver:

 • Hjelpe og følge opp barn i grunnskolealder med sammensatte utfordringer
 • Arbeidet vil i stor grad være aktivitetsbasert
 • Oppfølging som gjennomføres i et 1:1 eller 2:1 forhold
 • Målrettet miljøarbeid i kombinasjon med læring
 • Veiledning og oppfølging av elever
 • Gjennomføre tiltak overfor elev for å holde ro og orden og avverge skade jf blant annet opplæringslovens "kapittel 37 Skadeforebygging og ordenstiltak" § 12-1. Dette kan i praksis innebære at eleven på skånsomt vis må holdes i kortere perioder for å opprettholde ro og avverge skade. Relevant opplæring må gjennomføres
 • Ha et aktivt blikk over hva som fungerer og legge til rette når endring er nødvendig

Kvalifikasjoner:

 • Lang erfaring fra arbeid med barn og unge er en forutsetning
 • Erfaring fra arbeid med mennesker som kan utagere fysisk og verbalt
 • Det er ønskelig at søker har erfaring fra arbeid med personer med autismespekterforstyrrelser, psykisk utviklingshemming, emosjonelle forstyrrelser m.m.
 • Svært god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne er en forutsetning
 • Den som tilsettes må fremlegge godkjent politiattest, samt egenerklæring om tuberkulose før tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Du er en varm og robust rollemodell med empati og forståelse for barn. Du setter barna i fokus
 • Du er en tydelig og trygg person som har glede av å hjelpe elever med deres faglige, sosiale og personlige mestring av skolehverdagen
 • Du er målbevisst og har høye ambisjoner både på egne og elevens vegne
 • Du tåler å stå i konfliktfylte situasjoner og takler uforutsette hendelser
 • Du er fleksibel og håndterer stress godt
 • Du er blid og positiv med godt humør
 • Du forstår sammenhengen mellom en god faglig tilnærming, metodikk og lojalitet til beslutninger
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Fast 100% stilling som miljøveileder
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Utviklingsmuligheter gjennom systematisk veiledning og opplæring
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Velferdsgoder som bl.a. firmahytter

Om oss

Læringsmiljøsenteret stiller krav til høy standard i egen tjeneste. Målet er å bidra til å sikre elevene et godt og trygt miljø samt at elevene skal utvikle sin handlingskompetanse personlig, sosialt og faglig. Vi jobber med motivasjon, sosial trening, kommunikasjonsferdigheter, konflikthåndtering og håndteringskompetanse generelt. Vi benytter en sammensatt metodikk basert på pedagogikk/spesialpedagogikk og elementer fra PMTO, AART, SPT, COS, kognitiv psykologi, nettverksterapi, målrettet miljøarbeid med mer. Vi søker å legge til rette for at det arbeides systemorientert på 6 nivåer: enkelteleven, elevens foresatte, klassen, klassens foresatte, pedagogene på skolen og andre involverte instanser.

Annet

Søkere vil bli vurdert ut fra erfaring, personlig egnethet, utdanning og bedriftens behov. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere vil få varsel, dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.