Detaljer

Spørsmål rettes til

Eli Visnes
tlf: 91571395

Vi søker Yrkeshygieniker/Ergonom/HMS Verneingeniør

International SOS er et globalt selskap med 11000 ansatte ved 850 lokasjoner i 90 land. En av hovedoppgavene til selskapet er å gi våre kunder sikkerhets- og helseråd samt lokal assistanse, herunder evakueringer, allmennmedisin, reisemedisin, akuttmedisin, telemedisin, bedriftshelsetjeneste og beredskapstjeneste. I Norge leverer vi også bemanning offshore og et stort spekter av arbeidsmiljøtjenester. Den norske virksomheten har ca 100 ansatte og har avdelinger i Bergen, Haugesund, Stavanger, og Oslo.

Vi opplever økende etterspørsel etter våre arbeidsmiljøtjenester og har behov for en faglig sterk

Yrkeshygieniker/Ergonom/HMS Verneingeniør

som kan gjennomføre oppdrag for våre kunder innen offshore næringen.

Dine ansvarsområder og arbeidsoppgaver er avhengig av din bakgrunn, men kan inneholde:

 • Ergonomiske kartlegginger og risikovurderinger både offshore og på land
 • Generelle kartlegginger og risikovurderinger av fysisk arbeidsmiljø
 • Yrkeshygieniske målinger offshore
 • Rådgivning innen fagområdet
 • Prosjektarbeid hos kunde vil være sentralt
 • Undervisning-, informasjons- og kursvirksomhet
 • Veiledning omkring arbeidsplasstilrettelegging og hjelpemidler
 • Utarbeide samarbeidsplaner med våre kunder

Vi vil gjerne ha en medarbeider med erfaring og utdanning som:

 • Yrkeshygieniker, HMS ingeniør, Verneingeniør, Ergoterapeut, Fysioterapeut
 • Offshore erfaring
 • Erfaring fra bedriftshelsetjeneste er ønskelig men er ikke et krav

Vi ønsker at du har følgende personlige egenskaper:

 • Stor arbeidskapasitet og engasjement
 • Evne til selvstendig, strukturert og systematisk arbeid,
 • Fleksibel, kreativ og serviceinnstilt
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner internt, samt med ledere og ansatte hos våre kunder
 • Behersker godt dataverktøy

Vi tilbyr:

 • Et tverrfaglig, nyskapende og trivelig arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig oppdatering og personlig utvikling
 • Betingelser etter avtale og kvalifikasjoner
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Vi søker en person med initiativ og motivasjon som liker å arbeide selvstendig mot våre kunder i hovedsak offshore, men også oppdrag på land. Stillingen vil faglig inngå i et team bestående av yrkeshygienikere, ergonomer, verneingeniører og HMS-rådgivere, i tillegg til andre yrkesgrupper. Det må påregnes reisevirksomhet, spesielt offshore og du må disponere egen bil.

Flytende norsk muntlig og skriftlig er en forutsetning, samt å kunne beherske engelsk

Hovedaktivitetene vil bli på norsk kontinentalsokkel og i Bergen/Stavanger området.

Arbeidssted er enten Bergen eller Stavanger.

Ved spørsmål om stillingen kan du kontakte:

Odd Arild Jakobsen, Operations Manager Working Environment, tlf +4791188770 eller

Eli Visnes, Human Resource Director, tlf +4791571395

 
Prøv en stillingsannonse på karriere.no
 • 70.000+ unike brukere/mnd
 • Over 70.000 CVer registrert
 • Motta alle søknader ett sted
 • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
 • Annonsering i sosiale medier