Ledig stilling

Norsk rikskringkasting AS

Vi søker leder for Plattform

Radio- og TV-selskaper

I NRK har vi et stort teknologimiljø som er ansvarlige for å gjøre innhold levende. Vi skal nå Norges befolkning via alle NRKs publikumsflater på radio, tv og nett. Vi sørger hver uke for at 92% av Norges befolkning kan koble av under Gullrekka, holde seg orientert om det nyeste som skjer, og blir opplyst om saker de ikke blir eksponert for andre steder. For å få til dette, trenger vi robuste og skalerbare systemer, trygge fagfolk og høykompetente miljøer.   

Nå søker vi seksjonsleder for Plattform som brenner for å levere robuste, skalerbare, selvbetjente, sikre og fremtidsrettede løsninger!

Seksjonen skal bl.a. korte ned utviklingstid fra idé til produksjon, tilrettelegge for en plattform av hybride tjenester, tilgjengeliggjøre ulike SaaS løsninger og sikre en effektiv og robust lagringstjeneste. Vi pusher NRK i retning sky, men tror fremtiden kommer til å være hybrid en stund til. Vi er stolte av å være teknologisk langt fremme, utprøvende og fremoverlente.  

Seksjonleder for Plattform rapporterer til avdelingsleder for Teknologi, som er organisert under Teknologi-, produkt- og produksjonsdivisjonen. Rollen inngår i avdelingens ledergruppe. Denne avdelingen skal sikre felles strategisk retning, gjennomføre helhetlige prioriteringer som sikrer fremdrift, samt etablere godt samspill for å håndtere fremtidige teknologiske endringer.

Som leder for Plattform vil du ha ansvar for strategisk ledelse for 40 dyktige teknologer fordelt på fem team/fagområder; kjernetjenester, utvikleropplevelse, nettverk, lagringstjenester og bifrost (systemstøtte).

Arbeidsoppgaver:

 • Jobbe med Teknologiavdelingens ledergruppe for felles prioriteringer av samlede utviklings- og teknologiressurser, basert på NRKs gjeldende strategier
 • Etablere seksjonsledergruppen og samle den om felles strategiforståelse, nøkkeltall, mål, metodikk, kultur og prioriteringskriterier
 • Gjøre seksjonen i stand til å forvalte/videreutvikle og sanere tjenester som ikke lenger utvikles 
 • Ansvar for avtaler, leverandørstyring og leverandørkontakt innenfor området
 • Ansvar for driftsbudsjett/investeringer, planer for forbedring og kostnadsoptimalisering innen plattformområdet
 • Etablere en strategi for en hybrid lagringsløsning på tvers av hele landet
 • Ansvar for riktig stabilitet og sikkerhet på NRKs systemer og tjenester som Plattform er ansvarlig for
 • Ansvar for å forbedre og automatisere plattformens fellestjenester

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på minimum bachelor nivå innen relevant fagfelt, relevant erfaring kan erstatte deler av utdanningskravet
 • Veldig god teknologisk kunnskap og erfaring fra større tekniske miljøer, eksempelvis, fra utvikling, drift av IT-applikasjoner, IT-sikkerhet eller lignende
 • Erfaring fra ledelse av tilsvarende teknologiske enheter
 • Erfaring med budsjettansvar, finansiell oppfølging og kostnadsoptimalisering
 • Erfaring med endringsledelse og organisasjonsutvikling er en fordel  
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

Som person er du en trygg leder. Du kommuniserer tydelig og kan tilpasse form basert på situasjon og mottakere. Du er god på å bygge team, og evner å sette en tydelig, felles retning og skape konsensus i prioriteringsprosesser. Videre tror vi at du er god på å bygge bro mellom ulike fagmiljøer og ulike tilnærminger til teknologiutvikling.  

Vi tilbyr:

Hos NRK får du være med på et spennende og viktig samfunnsoppdrag. Du får mulighet til å samarbeide med svært dyktige medarbeidere og ledere, og ta del i felleskapet i et godt og kreativt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, svært gode pensjons- og forsikringsordninger og velferdstilbud.