Ledig stilling

Sjøfartsdirektoratet - Hovedkontor

Vi søker inspektører til vårt tilsynskontor i Kristiansand

Direktorater og tilsynsorgan

Sjøfartsdirektoratet har tilsynsansvar for norskregistrerte fartøy og utenlandske fartøy som anløper norske havner. Avdeling for operativt tilsyns har over 100 inspektører fordelt på ulike regions- og tilsynskontor langs hele kysten som hver dag jobber for å sikre liv, helse, miljø og materielle verdier om bord. Tilsynskontoret i Kristiansand er underlagt 'Region 2' som for tiden har 18 ansatte, fordelt på regionskontoret i Stavanger og tilsynskontorene i Haugesund og Kristiansand. Stillingen er lokalisert i Kristiansand.

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves utdanning som maskinist eller navigatør tilsvarende klasse 1 (M1/D1), eller ingeniørutdanning innen relevant fagkrets og minst 5 års erfaring i tilknytninger til maritimt fagområde
 • Det kreves erfaring fra ledende stilling om bord, eller relevant praksis fra fartøy, skipsverft, rederi, maritime kontrollinstanser og lignende
 • Det kreves sertifikat for personbil
 • Det er ønskelig med erfaring og interesse for ISM-revisjon
 • Det er ønskelig med kjennskap til norsk- og internasjonalt regelverk innenfor skipsfartsnæringen og Sjøfartsdirektoratets funksjon
 • Det er ønskelig med interesse for/gode kunnskaper knyttet til bruk av nye digitale verktøy
 • Det er ønskelig med erfaring/interesse for ny teknologi

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Selvstendig og effektiv
 • Analytisk og systematisk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Det kreves god helse og førlighet

Personlig egnethet vektlegges. Tilsetting skjer under forutsetning av at søker blir sikkerhetsklarert og autorisert. Les mer om sikkerhetsklarering på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Vi tilbyr:

Sjøfartsdirektoratet tilbyr et godt arbeidsmiljø med spennende oppgaver. Du vil få samarbeide med kollegaer med et høyt kompetansenivå i et bredt fagmiljø som gir gode muligheter for tverrfaglig læring og utvikling.

 • Vi har en familievennlig personalpolitikk med fleksible ordninger for arbeidstid og -sted
 • Vi satser på medarbeiderne våre og legger til rette for kompetanseheving gjennom etter- og videreutdanning
 • Vi har et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter
 • Vi har ferieleilighet i Spania
 • Vi har mulighet for trening i arbeidstiden
 • Vi har gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse 

Avhengig av utdanning lønnes stillingen etter kvalifikasjoner i stillingskode 'senioringeniør 1181' med brutto årslønn på kr. 590 000 - 790 000. I tillegg får du kompensasjon for reisetid og betalt overtid.

Sjøfartsdirektoratet praktiserer et inkluderende arbeidsliv, og vi mener at mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer derfor søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. For å bli vurdert som søker i en av disse gruppene må søkerne oppfylle visse krav - les her om positiv særbehandling her

Bli bedre kjent med oss nettsidene våre - sdir.no