Detaljer

 • Bedrift
  Vennesla kommune
 • Søknadsfrist
  26.11.2020
 • Sted:
  VENNESLA
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  AGDER
 • Arbeidssted:
  VENNESLA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3261039
 • Se her for andre jobber fra Vennesla kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vi søker Helsefagarbeidere til bofellesskap innen rus/psykiatri

Enhet for Livsmestring er en av fem enheter i seksjon for Helse og omsorg i Vennesla kommune. Enheten gir tilbud etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester for personer over 18 år og avlastningstjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Formålet med tjenesten er å forebygge og tilrettelegge for mestring av sykdom, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Tjenesten vektlegger å fremme selvstendighet og trygghet. Tjenesten skal tilpasses den enkeltes behov. Målgruppen er mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer, og personer med utviklingshemming.
Enheten yter psykiatrisk hjemmesykepleie, praktisk bistand og opplæring, veiledning, koordinering, dagsenter, gruppetilbud, lavterskeltilbud, støttekontakt, brukerstyrt personlig assistanse og individuell plan. Enheten samarbeider tett med øvrige enheter i kommunen, fastlege og spesialisthelsetjenesten.
Enhet for Livsmestring legger vekt på bruker- og mestringsperspektiv.  Enkelte kan ha et begrenset og kortvarig behov for hjelp, andre har behov for langvarig og livslang oppfølging. Målet er at alle uansett funksjonsnivå skal kunne leve et fullverdig liv ut ifra egne forutsetninger.

 

 Vi har ledige helgestillinger i varierende stillingsprosent i enhet for Livsmestring, Lomtjønn Bofellesskap og Døblebakken bolig:

Noen av stillingene er tilknyttet omsorgsboliger i Lomtjønn bofellesskap med personer som har utfordringer i forhold til rus- psykisk helse og som har oppfølgingsvedtak etter Helse- og omsorgsloven.

En av stillingene er tilknyttet Døblebakken bofellesskap, som er et døgnbemannet botilbud til personer med psykiske lidelser.

Oppfølgingen består i å gi praktisk bistand etter individuelle behov. Det kan være støttesamtaler, praktisk bistand, bistå med å skape en struktur i hverdagen eller på andre måter bistå beboere i forhold til hverdagsmestring.

Vi ser etter deg som er opptatt av å:

 • gi individuelt tilpasset oppfølging
 • gi helhetlige og koordinerte tjenester
 • fremme mestring av tjenestemottakers situasjon

 

Vi tilbyr
Faglig utvikling i et spennende og tverrfaglig miljø med varierte arbeidsoppgaver. Arbeids- og lønnsbetingelser iht. gjeldende lover og tariffavtaler. God pensjonsordning gjennom KLP. Ved tilsetting må det fremlegges gyldig politiattest, jf. Helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4.  

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentleglova § 25). Tuberkulinstatus må dokumenteres ved tiltredelse.

Den som ansettes må har sertifikat kl. B og disponere egen bil.  

Arbeidsoppgaver
 • Utføre praktisk bistand og veiledning til brukere i samsvar med vedtak/tjeneste
 • Observasjoner av somatisk og psykisk sykdom
 • Faglig samhandling med øvrige enheter i kommunen og spesialisthelsetjenesten
 • Sørge for bruker/pårørende medvirkning.
 • Samarbeid med pårørende.
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent helsefagarbeider/ studenter i bachelorutdanning innen helse- sosialfag/ elever som er i et utdanningsløp for å få fagbrev som helsefagarbeider
 • Ønskelig med etterutdanning innen psykisk helse
 • Erfaring med arbeid innen rus - og psykisk helse er en fordel
 • Ønskelig med kursutdanning innen Recovery, Cannabis, Traumebevisst omsorg, Terapeutisk mestring av vold 
 • Gode datakunnskaper. 
Personlige egenskaper

Omgjengelighet, raushet, gode kommunikasjonsferdigheter, god på relasjonsbygging, robusthet og selvstendighet er viktige personlige kvalifikasjoner.
Du må også kunne jobbe i team, være løsningsorientert, ha god struktur og bidra til et positivt arbeidsmiljø.
Skikkethet for stillingen, blant annet i form av personlig egnethet samt holdninger til brukere og medarbeidere blir sterkt vektlagt.

 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater