Detaljer

 • Bedrift
  Vennesla kommune
 • Søknadsfrist
  01.02.2021
 • Sted:
  VENNESLA
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  AGDER
 • Arbeidssted:
  VENNESLA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3366358
 • Se her for andre jobber fra Vennesla kommune

Vi søker Helsefagarbeidere

Enhet for Livsmestring er en av fem enheter i seksjon for Helse og omsorg i Vennesla kommune. Enheten gir tilbud etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester for personer over 18 år og avlastningstjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Formålet med tjenesten er å forebygge og tilrettelegge for mestring av sykdom, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Tjenesten vektlegger å fremme selvstendighet og trygghet. Tjenesten skal tilpasses den enkeltes behov. Målgruppen er mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer, og personer med utviklingshemming.
Enheten yter psykiatrisk hjemmesykepleie, praktisk bistand og opplæring, veiledning, koordinering, dagsenter, gruppetilbud, lavterskeltilbud, støttekontakt, brukerstyrt personlig assistanse og individuell plan. Enheten samarbeider tett med øvrige enheter i kommunen, fastlege og spesialisthelsetjenesten.
Enhet for Livsmestring legger vekt på bruker- og mestringsperspektiv.  Enkelte kan ha et begrenset og kortvarig behov for hjelp, andre har behov for langvarig og livslang oppfølging. Målet er at alle uansett funksjonsnivå skal kunne leve et fullverdig liv ut ifra egne forutsetninger.

 

 Vi har ledige følgende stillinger i enhet for Livsmestring:

 • Døblebakken bofellesskap for personer med utfordringer i forhold til psykisk helse:
  1 x 14% helgestilling, dag/kveld med arbeid hver 3. helg
 • Lomtjønn bofellesskap for personer som har utfordringer i forhold til rus/psykisk helse:
  1 x 33% stilling, natt med arbeid hver 3. helg
  1 x 23% helgestilling, dag/kveld med arbeid hver 4. helg

Beboerne har oppfølgingsvedtak etter Helse- og omsorgsloven.

Avdelingen jobber i tverrfaglige team. Oppfølgingen av brukerne består i å gi praktisk bistand etter individuelle behov. Det kan være støttesamtaler, praktisk bistand, bistå med å skape en struktur i hverdagen eller på andre måter bistå beboere i forhold til hverdagsmestring. 

Vi ser etter deg som er opptatt av å:

 • gi individuelt tilpasset oppfølging
 • gi helhetlige og koordinerte tjenester
 • fremme mestring av tjenestemottakers situasjon

 

Vi tilbyr
Faglig utvikling i et spennende og tverrfaglig miljø med varierte arbeidsoppgaver. Arbeids- og lønnsbetingelser iht. gjeldende lover og tariffavtaler. God pensjonsordning gjennom KLP. Ved tilsetting må det fremlegges gyldig politiattest, jf. Helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4.  

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentleglova § 25). Tuberkulinstatus må dokumenteres ved tiltredelse.

Den som ansettes må har sertifikat kl. B og disponere egen bil.  

Arbeidsoppgaver
 • Utføre praktisk bistand og veiledning til brukere i samsvar med vedtak/tjeneste
 • Observasjoner av somatisk og psykisk sykdom
 • Rapportering til legevakt
 • Faglig veiledning
 • Samarbeid med øvrige enheter i kommunen og spesialisthelsetjenesten
 • Sørge for bruker/pårørende medvirkning.
 • Samarbeid med pårørende.
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent helsefagarbeider
 • Ønskelig med etterutdanning innen psykisk helse
 • Erfaring med arbeid innen rus - og psykisk helse er en fordel
 • Ønskelig med kursutdanning innen Recovery, Cannabis, Traumebevisst omsorg, Terapeutisk mestring av vold, musikk/musikkterapeut
 • Gode datakunnskaper. 
Personlige egenskaper

Omgjengelighet, raushet, gode kommunikasjonsferdigheter, god på relasjonsbygging, robusthet og selvstendighet er viktige personlige kvalifikasjoner.
Stillingene krever også gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig og strukturert.
Skikkethet for stillingen, blant annet i form av personlig egnethet samt holdninger til brukere og medarbeidere blir sterkt vektlagt.