• Bedrift
  Løten kommune
 • Søknadsfrist
  01.02.2022
 • Sted:
  LØTEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  LØTEN
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4323155
 • Se her for andre jobber fra Løten kommune

Vi søker ferievikarer til hjemmesykepleien, bemannet bolig og BPA-tjenesten!

Løten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmebaserte tjenester har base på Løten Helsetun og yter tjenester i hjemmet. 

Hjemmesykepleien har ansvar for hjemmesykepleie, hjemmehjelp, omsorgsboliger i sentrum og Boenheten på Løten Helsetun. Det jobbes med mål om at eldre bor hjemme lengst mulig. Tjenesten har fokus på  mestring, trygghet og kvalitet. Det er den enkelte brukers  hjelpebehov og helsetilstand som ligger til grunn for tildeling av tjenester og bolig.


Bemannet bolig for personer med nedsatt funksjonsevne ligger i tilknytning til Løten Helsetun med adresse Sykehus vn 2/12. Bemannet bolig for personer med nedsatt funksjonsevne har ansvar for Sykehusvegen 2 og 12. Det er et boligtilbud for mennesker med ulike funksjonshemminger og bistandsbehov, med spesielt fokus på utviklingshemmede som har behov for tilrettelagt bolig med heldøgnstilbud. Vi gir også tjenester til familier med behov for avlastning og til tjenestemottakere utenfor bofellesskapene. Boligene er underlagt samme avdelingsledelse. 

Sykehusvegen 2 (Lykkebo) er en bolig for unge voksne. Vårt fokus er aktivitet og utvikling i samsvar med hver beboers egne mål og ressurser.
Sykehusvegen 12 (Svingen) har en eldre brukergruppe, samt avlastning for barn. Det er fokus på at det skal være et godt sted å bo. Vi legger vekt på ro, trygghet og omsorg i en positiv atmosfære. Bofellesskapet har god kompetanse på sammensatte diagnoser. 


BPA tilbys til personer som bor hjemme og trenger bistand for å fungere i aktivt liv. BPA organiseres individuelt i hjemmet til bruker. Ordningen er brukerstyrt. Målet er at personer skal fungere i samfunnet og i aktive liv.


Hjemmebaserte tjenester benytter trygghetsalarmer og andre tekniske hjelpemidler.


Vi søker etter deg som har fylt 18 år og som har lyst på en meningsfull sommerjobb i Hjemmebaserte tjenester eller i bemannet bolig. Vi søker sykepleiere, fagarbeidere og assistenter/studenter/elever. Vi ønsker at du kan jobbe minimum 4 uker av ferieperioden som er fra 21.06-15.08.2021.

Arbeidsoppgaver:

 • Helhetlig pleie og omsorg for hjemmeboende
 • Bistå og tilrettelegge for beboerne i bemannet bolig deres daglige gjøremål i henhold til planer og vedtak
 • Jobbe for at våre beboere skal oppleve en hverdag der deres behov for forutsigbarhet, men også deres rett til brukermedvirkning ivaretas
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Det er arbeid i ulik stillingsstørrelse i turnus, hvor du kan arbeide dag, kveld, natt og helg. Hjemmesykepleien er delt inn i arbeidslag

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon for sykepleier/fagarbeider for de stillingene dette kreves
 • Førerkort klasse B for stillinger i hjemmesykepleien
 • Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse
 • Du må ha god fremstillingsevne både i muntlig og skriftlig norsk
 • Fordel om du behersker fagprogrammet Gerica og LMP (Lifecare Mobil Pleie)
 • Ønskelig med relevant praksis
 • Krav om at politiattest leveres før tiltredelse, og at skjemaer for taushetsplikt, tuberkulose og MRSA besvares ved tilsetting

Personlige egenskaper:

 • Ha gode samarbeidsevner og fremme delingskultur.
 • Kunne planlegge egen arbeidsdag og jobbe selvstendig. Være strukturert og fleksibel
 • Være engasjert og ha godt humør og bidra til et positivt fellesskap
 • Underbygge godt lederskap
 • Være løsningsorientert og tørre å utfordre sannheter og bidra til forandring
 • Gode holdninger
 • Forutsigbarhet
 • Tar ansvar
 • Tar vare på seg selv
 • Tar jobben på alvor
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Vi legger vekt på lojalitet til Løten kommunes etiske retningslinjer og verdier: respekt, ansvar og mot

Vi tilbyr:

 • Et godt og spennende fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver
 • Opplæring i fagsystem vil bli gitt
 • Tilsetting skjer ellers på de vilkår som følger av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler


Søknad skal sendes elektronisk via WebCruiter. Beskriv i søknaden hvor stor stilling du kan tenke deg. 

 
 • Bedrift
  Løten kommune
 • Søknadsfrist
  01.02.2022
 • Sted:
  LØTEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  LØTEN
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4323155
 • Se her for andre jobber fra Løten kommune