Statens legemiddelverk

Vi søker farmasøyt til området Legemiddeltilgang

Offentlig forvaltning

Er du en dyktig, selvstendig og initiativrik farmasøyt som har lyst til å arbeide med utvikling av det farmasøytfaglige innholdet i forbindelse med inngåelse av nye former for prisavtaler, refusjonskontrakter og anbud for legemidler på blå resept?  
 
Legemiddelverket gjennomfører for tiden et pilotprosjekt for legemidler som dekkes av folketrygden (blåreseptordningen). Hensikten med prosjektet er å teste ut om anbud er et egnet virkemiddel på blåreseptområdet fremover. Det er Stortinget som vil beslutte om anbud eventuelt skal innføres som en permanent ordning. Parallelt med anbudspiloten arbeides det med å etablere og utvikle ny innkjøpskompetanse og styrke arbeidsprosessene for å sikre effektive anskaffelser som kan understøtte myndighetenes arbeid og de legemiddelpolitiske målsetningene. Er du en fremoverlent farmasøyt som er opptatt av hva som skjer i legemiddelmarkedet, nye behandlingstilbud og riktig legemiddelbruk, kan dette være jobben for deg. 

Arbeidsoppgaver:

 • Identifisere terapiområder/legemiddelgrupper som kan være aktuelle for anbud eller refusjons-prisavtaler
 • Etablere rutiner og systemer for å følge opp salgs- og forskrivningsutvikling på sentrale terapiområder
 • Bidra til å utarbeide og følge opp vilkår for bruk og forskrivning av legemidler omfattet av refusjonskontrakter og prisavtaler for legemidler under folketrygden
 • Representere myndighetene i dialog og møte med aktørene i bransjen og helsepersonell
 • Delta i utviklingen av fagfeltet

Kvalifikasjoner:

Du må ha:

 • Minimum master innen farmasi
 • Relevant arbeidserfaring. For seniorrådgiverkoden kreves betydelig relevant erfaring
 • Gode muntlige og skriftlige norsk- og engelskkunnskaper

Vi ønsker at du også har:

 • Interesse for forhandlinger og kommersielle avtaler
 • Erfaring fra legemiddelkomitearbeid, legemiddelinformasjonsarbeid eller lignende
 • Et godt farmasøytfaglig nettverk som du er engasjert i
 

Personlige egenskaper:

 • Er svært selvstendig, effektiv og handler på eget initiativ
 • Drives av å være nyskapende og ikke redd for å tenke utenfor boksen
 • Har stor gjennomføringsevne og vilje til å få til nye ting
 • Forstår raskt komplekse spørsmål og problemer
 • Skriver presist og kommuniserer på en klar og strukturert måte
 • Samarbeider godt med andre

Vi vil vektlegge personlig egnethet og sammensetningen av vårt totale team ved ansettelsen.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Stor spennvidde i oppgavene som løses i tverrfaglige og tverretatlige team
 • Moderne lokaler i umiddelbar nærhet til T-banestasjonen på Helsfyr
 • Mulighet for å trene i arbeidstiden – vi har treningsrom og sykkelgarasje
 • Fleksitidsordning og fleksibel hjemmekontorordning
 • Lønnsplassering som:
  • Rådgiver (stillingskode 1434), lønn fra kr. 531 100,- til kr. 652 500,- brutto pr. år (tilsvarende cirka lønnstrinn 58 - 69 i tariff LO/YS), eller som:
  • Seniorrådgiver (stillingskode 1364), lønn fra kr. 640 600,- til kr. 786 000,- brutto pr. år (tilsvarende cirka lønnstrinn 68 - 78 i tariff LO/YS)
  • For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • Gode pensjons, forsikrings- og låneordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse

 

Les om Legemiddelverkets organisasjon

Vi ser på mangfold som en styrke for arbeidet vårt. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål; prosjektleder Hallstein Husbyn (906 92 848)

Merk at offentlig søkerliste vil bli gjort tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Dersom man har gode grunner, kan man søke unntak fra offentlig søkerliste.

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i Webcruiter, og vi ber om at vitnemål og attester blir lastet opp når du søker stilling hos oss.