Vi søker etter utvikler som vil være med å bygge ssb.no

Statistisk sentralbyrå - SSB

Offentlige tjenester og forvaltning

Statistisk sentralbyrå (SSB) har siden 1876 levert statistikk, forskning og analyse som bidrar til forståelsen av samfunnet og verden rundt oss. Hver måned er det mellom 400.000 og 500.000 besøkende på våre nettsider, og vi stiller høye krav til hvordan vi presenterer statistikken vår. Nettsidene og CMSet bak er under grundig oppussing. Vi bygger opp alle sider på ssb.no fra bunnen, der vi ønsker å gjøre hverdagen til de som publiserer innhold enklere, samt utvikle nye innholdstyper og tjenester.

Vi søker derfor etter en front-end utvikler som vil gå inn i teamet med ansvar for ssb.no og CMS. Vi jobber i korte sprinter med fokus på brukerinvolvering, gode utviklingsrutiner, trivsel og samhold. Teamet styrer sin egen hverdag, arbeidsoppgavene er varierte og vi velger selv løsninger på de behovene som legges frem. Vi tester ut nye idéer kontinuerlig og forsøker hele tiden å forbedre arbeidsmetoder. Vi jobber sammen mot felles mål og er opptatt av å gjøre hverandre gode.

Arbeidsoppgaver:

Teamet skriver kode i ES6 Javascript og Typescript med React, SASS og andre verktøy. Vi bygger med Jenkins, Drone og Azure Pipelines og prosjektene kjører i Enonic XP, samt byråets Gcloud-baserte skyløsning. Vi tester blant annet med Mabl, Neoload og Gatling. Kibana og Elastic overvåker og visualiserer data, og Solr brukes som intern søkemotor. Koden vi skriver kan du lese i vårt åpne repo på Github. Vi har også utviklet og forvalter et nytt designsystem med reactkomponenter som hele SSB benytter.  Teamet arbeider for tiden tre dager hjemme og to dager på kontoret i løpet av uken. 

Kvalifikasjoner:

Du har

 • Erfaring med moderne programmeringsspråk som JavaScript, TypeScript, ReactJS.
 • Kunnskap om kontinuerlige leveranser, automatisering av bygg og monitorering av applikasjoner.
 • God kjennskap til smidig utvikling og hva som kreves for å jobbe i et autonomt team.
 • God kjennskap til universell utforming.
 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk.

Det er en fordel om du har 

 • Kjennskap til CMS-systemer, eksempelvis Enonic XP.
 • Datahåndteringsforståelse.
 • Erfaring med automatiserte tester.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter en engasjert front-end eller full-stack utvikler som bruker sin kompetanse til å finne innovative løsninger. Du liker både å lære noe nytt, men også lære bort til andre. Du viser stort engasjement for faget og du er opptatt av kontinuerlig læring og utvikling. Du samarbeider godt med andre, deler din kompetanse og bidrar til gode diskusjoner og arbeidsprosesser. Du er opptatt av godt samhold i teamet og bidrar til et godt arbeidsmiljø.

  Vi tilbyr:

  SSB arrangerer hackathons, meetups, månedlige tech lunsjer, demoer og mye annet. Vi jobber på og med skyløsninger og kan derfor teste ut ny teknologi og arbeidsmetoder. Vi ønsker å lære av hverandre, og vi strekker oss langt for at team og utviklere skal få utforme sin egen arbeidsdag.

  I tillegg tilbyr vi

  • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 553 500 (ltr. 61) til kr 850 000 (ltr. 81) etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte kandidater.
  • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
  • Et godt arbeidsmiljø i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag. 
  • Moderne lokaler sentralt i Oslo.
  • Mulighet til én time trening i uken i arbeidstiden, med treningsrom i kontorlokalene.
  • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
  • Gode løsninger for fjernarbeid.

  Generelle opplysninger

  • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
  • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
  • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
  • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
  • Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.