Vi søker enhetsleder til fast stilling i «Enhet for legemiddelsikkerhet»

Statens legemiddelverk

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker en tydelig leder som er opptatt av legemiddelsikkerhet.

«Enhet for legemiddelsikkerhet» bidrar aktivt i sikkerhetsvurderinger av både nye og etablerte legemidler i samarbeid med øvrige deler av Legemiddelverket og andre europeiske legemiddelmyndigheter. Enheten inngår i «Område legemiddelbruk» hvor enhetsleder inngår i områdeledelsen. Legemiddelverket har varierte, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver og løser disse i tverrfaglige lag som er satt sammen på tvers av vår organisasjon. Styring av oppgaveløsning og ressurser på tvers i Legemiddelverket besluttes i «Prioriteringsmøtet» hvor alle enhetsledere deltar. 

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring med regulatorisk oppfølging av legemiddelsikkerhet fra legemiddelindustri eller forvaltning
 • Høyere, relevant utdanning, minimum på mastergrad nivå.
 • Relevant ledererfaring, gjerne fra komplekse organisasjoner.
 • God resultatoppnåelse innen personalledelse, endringsledelse og helhetlig utøvelse av lederrollen, som linjeleder eller gjennom faglig ledelse.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne både på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper:

 • Du setter retning og inspirerer medarbeiderne dine slik at de fokuserer på målet
 • Du utvikler medarbeiderne dine gjennom delegering, ansvarliggjøring og veiledning
 • Du støtter og oppmuntrer de du samarbeider med, er stødig og til å stole på
 • Du handler på egen initiativ, får ting til å skje og tar ansvar for resultatet
 • Du er nytenkende - en forkjemper for forbedring og effektivisering
 • Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaring og informasjon; du støtter andre for å nå felles mål

Vi vil vektlegge personlig egnethet og sammensetningen av vårt totale lederteam ved ansettelsen.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Stor spennvidde i oppgavene som løses i tverrfaglige team.
 • Moderne lokaler i umiddelbar nærhet til T banestasjonen på Helsfyr.
 • Mulighet for å trene én time per uke i arbeidstiden – vi har trimrom og sykkelgarasje.
 • Fleksitidsordning.
 • Lønnsplassering som seksjonssjef (stillingskode 1211), lønn fra kr. 744 600,- til kr. 864 100,- brutto pr. år (tilsvarende lønnstrinn 77 til 82 i tariff LO/YS/Unio).
 • Gode pensjons, forsikrings- og låneordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.

Les om Legemiddelverkets organisasjon

Vi ser på mangfold som en styrke for arbeidet vårt. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Kontakt oss gjerne om du har spørsmål. Kontaktperson: Dag Jordbru, mobil: 48 09 88 87.

Merk at offentlig søkerliste vil bli gjort tilgjengelig for alle som ber om innsyn. 

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i Webcruiter og vi ber om at vitnemål og attester blir lastet opp når du søker stilling hos oss.