• Bedrift
  Eidsvoll kommune
 • Søknadsfrist
  07.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  2074, EIDSVOLL VERK
  EIDSVOLL
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4681623
 • Se her for andre jobber fra Eidsvoll kommune
 • Oppdatert 14.07.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Eidsvoll kommune

Vi søker engasjert vernepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

Er du en vernepleier som brenner for faget ditt og som ønsker en utfordrende og spennende jobb. Da kan du være akkurat den vi ønsker å ha med på laget vårt! 

Avdeling Avlastning er en avdeling med ca 47 årsverk fordelt på 2 tjenestesteder og privat avlastning, og er underlagt virksomheten Helse og bistand. Avdelingen gir tjenester til voksne og barn som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å mestre dagliglivets gjøremål. Avdelingen har spesialkompetanse innen fagområdene utviklingshemming og utfordrende atferd. 

Frankens er hjemmet til 7 mennesker med ulikt bistandsbehov. I tillegg har boligen en avlastningsleilighet. Botilbudet er individuelt tilrettelagt og samsvarer med den enkeltes målsetning. Bemanningsfaktor er i hovedsak 1:1. Bofellesskapet har i dag ca 28 årsverk, sammensatt av fagkoordinator, høyskolepersonell, fagarbeidere og pleiemedarbeidere. Boligen har team rundt den enkelte bruker og jobber etter atferdsanalytiske prinsipper. Alle som jobber på Frankens er like viktige og sammen har vi fokus på å gi gode og forsvarlige tjenester.

Vernepleier på Frankens har koordinatoroppgaver og veiledningsansvar til ansatte. Vernepleier er også sammen med andre ansvarlig for å holde fagdager for ansatte. Du får i gjennomsnitt en dag i uken til å jobbe helt spesielt med faget ditt, noe som er et stort gode, både for deg og fagmiljøet og for øvrige ansatte som nyter godt av din spesielle kunnskap.

Vi har følgende ledig stilling:

100% vernepleier i turnus med arbeide hver 3. helg. Ledig pr. september 22.

Arbeidsoppgaver:

 • Aktivt bidra til at boligen og avdelingen sine resultatmål oppnås.
 • Sikre det faglige tilbudet til brukere av tjenesten sammen med andre koordinatorer/primærkontakter og øvrige andre ansatte
 • Kvalitet og utviklingsarbeid
 • Ansvarfor, sammen med andre fagpersoner å planlegge og gjennomføre kompetansehevende tiltak i boligen og ut i avdelingen (fagdager, interne kurs, veiledning og opplæring av ansatte)
 • Utarbeide og oppdatere rutiner og retningslinjer
 • Internkontroll. Ivareta og sikre avdelingens innhold i kvalitetssystemet TQM
 • Samarbeide med pårørende, verger og andre samarbeidspartnere
 • Ansvar for at oppgaver pålagt av boligleder blir utført
 • Samarbeid med aktuelle instanser
 • Sikre riktig og nødvendig dokumentasjon
 • Sikre en god og forsvarlig tjeneste i samsvar med gjeldende lovverk
 • Delta på vergetrening
 • Veilede ansatte i faglige og etiske utfordringer

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig helse og / eller sosialfaglig Bachelor med autorisasjon. Fortrinnsvis vernepleier, annen 3-årig helse og / eller sosialfaglig utdanning kan vurderes
 • Erfaring med brukergruppen
 • Høy kompetanse på anvendt atferdsanalyse
 • Erfaring med håndtering av utfordrende atferd
 • God kompetanse innen HOL kap 9, og PBRL kap 4
 • God kunnskap om legemiddelhåndtering
 • Du er dyktig og føler deg trygg på veiledning av øvrige ansatte
 • Kunnskaper om dokumentasjonskrav i henhold til relevant lovverk.
 • Førerkort klasse B
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig, samt god språkforståelse

Personlige egenskaper:

 • Du har et ekte engasjement for brukergruppen
 • Du er trygg på egen kompetanse og brenner for faget ditt
 • Du er endringsvillig og tørr å tenke nytt
 • Du er god på å bygge relasjoner og er forståelsesfull i møte med tjenestemottakere, pårørende, kollegaer og andre samarbeidspartnere
 • Du har gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Du jobber målbevisst og systematisk
 • Du liker å veilede dine kollegaer, inspirere andre, og er en positiv kultur- og holdningsbærer
 • Personlig egnethet vil veie tungt i denne stillingen

Vi tilbyr:

 • Et miljø med stort engasjement og høy fagkompetanse
 • Et arbeid med spennende og store utfordringer
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom videreutdanning, eksterne og interne kurs
 • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten, samt andre aktører
 • Deltakelse i fagforum på tvers av tjenestesteder
 • Samarbeide med faglig dyktige kollegaer i et tverrfaglig miljø
 • Gode pensjonsordninger
 • Fri gruppe- og ulykkesforsikring, både i jobb og pr tiden på fritiden
 • Lønn etter avtale
 • For faste høyskolestillinger i turnus tilbys et funksjonstillegg på kr. 20.000,- i 100 % stilling (avregnes etter stillingsprosent). 

Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.

Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.

Godkjent politiattest vil bli avkrevd av den som blir tilsatt. I tillegg må den tilsatte foreta tuberkuloseundersøkelse dersom vedkommende har oppholdt seg utover tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose. Kravet om undersøkelsen gjelder også for personer der det er medisinsk misstanke eller har vært i risiko for å bli smittet av tuberkulose. Disse attestene skal ikke vedlegges søknaden.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Vi ber om at alle benytter vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter), da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk på stillingen". 


Ønsker kun kontakt med søkere til stillinger.

 

 • Bedrift
  Eidsvoll kommune
 • Søknadsfrist
  07.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  2074, EIDSVOLL VERK
  EIDSVOLL
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4681623
 • Se her for andre jobber fra Eidsvoll kommune
 • Oppdatert 14.07.2022