Detaljer


Vi søker en utviklingslysten avsnittsleder til forebygging av ulovlig etterretningsaktivitet 

Ønsker du å forebygge ulovlig etterretningsaktivitet i Norge? Har du utviklingslyst og pågangsmot, i tillegg til å være strukturert og analytisk? Da er du kanskje den lederen vi leter etter. Russland-avsnittet tilhører seksjon for statlige aktører, som har ansvaret for å forebygge og forhindre ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge. 

Arbeidsoppgaver
Som avsnittsleder har du det faglige og personalmessige ansvaret for egen enhet. Du skal koordinere avsnittets produksjon og sikre at den er i henhold til PSTs prosesser og kvalitetskrav samt til seksjonens mål og prioriteringer. Dette krever at du har god forståelse av etterretningshjulet og evner å systematisere jobben deretter.
 
Vi er på utkikk etter en leder som kan bidra i vårt utviklingsarbeid. Stillingen krever at du evner å se operative muligheter, men også at du sikrer at det operative arbeidet er analysedrevet og i henhold til seksjonens overordnede mål. Du må håndtere både operative situasjoner og langsiktig planlagt aktivitet, ikke minst må du kunne prioritere og koordinere disse mot hverandre.   
 
Avsnittet du skal lede er tverrfaglig og består av høyt kompetente ansatte med lang erfaring fra tjenesten. De ansatte jobber både selvstendig og i team og har tett samarbeid med andre enheter i PST.
 
Som avsnittsleder vil du inngå i seksjonens ledergruppe. Vi har fokus på godt arbeidsmiljø, utvikling og felles måloppnåelse. Vi bistår og utfyller hverandre og forventer at du bidrar til dette.
 
Som leder i PST skal du utøve daglig sikkerhetsmessig ledelse. Du skal veilede og følge opp dine ansatte slik at de har kunnskap, ferdigheter og holdninger som ivaretar sikkerheten i PST.
 
Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme, innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.
Kvalifikasjoner
Av formalkompetanse må du ha høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå, for eksempel innen samfunnsfag, etterretning, politi eller forsvar. God forståelse for PSTs samfunnsoppdrag og kontraetterretningsfaget i tillegg til Russland-kunnskap vil vektlegges positivt. Erfaring som leder (personalleder, prosjektleder eller lignende) er en fordel, men ikke et absolutt krav. 
Personlige egenskaper
Vi søker en leder som er flink til å følge opp medarbeiderne, og som tilrettelegger for læring og nytenkning. Du må være initiativrik og målrettet og god til å bygge tillit og utvikle gode relasjoner. Du har en positiv fremtoning og evner å være en motivator for andre. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne er en forutsetning, både på norsk og engelsk.  
 
Som leder evner du å organisere arbeidet ressurseffektivt og sørger for å fullføre det som er påstartet. Du er selvstendig, lojal og pliktoppfyllende, og en god medspiller for de andre i ledergruppen.
 
Seksjonen har et godt arbeidsmiljø, og vi er opptatt av å opprettholde og videreutvikle dette. Vi forventer at du både er en initiativtager og bidragsyter i denne sammenheng.
 
Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, dømmekraft og pålitelighet er nøkkel­begreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.
 
Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.
Vi tilbyr
Stillingen gir mulighet for faglig utvikling gjennom spennende leveranser til viktige beslutningstagere.
 
Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 682 000-792 700 i lønnstrinn 73-79 som seniorrådgiver. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.
 
Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).