Vi søker en fremoverlent økonom med interesse for eiendomsforvaltning og klima

Folkehelseinstituttet

Forskning og utvikling

Vi har ledig en ny fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i Instituttstab ved Folkehelseinstituttet.  

Vi søker deg som er strukturert, samarbeidsdyktig og som ønsker å bidra til å utvikle en helhetlig oppfølging av områdets økonomi med særskilt ansvar for økonomioppfølging innen eiendomsforvaltning, utviklingsprosjekter og oppfølging av instituttets klimaregnskap. 

Hovedoppgavene er knyttet til avdeling for Eiendom og drift som har ansvar for å ivareta gode, fleksible og fremtidsrettede lokaler for mer enn 1000 medarbeidere. (budsjettomfang: ca.150 mill.kr + prosjekter).  Det er behov for å styrke økonomistyringen av både eiendomsporteføljen og prosjektvirksomheten knyttet til oppgraderinger, løpende drift, sikkerhet og infrastruktur. 

Området har også en portefølje av prosjekter innen informasjonsforvaltning (eks. digital arbeidsplass/dokumentforvaltning/arkiv) hvor det er behov for utvikling av beslutningsgrunnlag og styrking av økonomistyringen. 

Videre har avdeling for Virksomhetsstyring igangsatt et arbeid med utvikling av et klimaregnskap for instituttet. Ansvar for videreutvikling og oppfølging av klimaregnskapet vil ligge til stillingen, samt bidrag i oppfølging og analyse av vedtatte klimatiltak.

Stillingen vil organisatorisk ligge til avdeling for Virksomhetsstyring, som en del av et økonomifaglig team. Arbeidet vil skje i tett samhandling med alle avdelingene i området som i tillegg til avdelingene for Virksomhetsstyring og Eiendom og intern drift også omfatter Økonomi, Juridiske tjenester og HR/Personal og lønn. 

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for økonomiforvaltning av eiendomsporteføljen, intern drift og prosjektvirksomheten innen eiendom (utvikling/oppgradering)
  • Utarbeide driftsbudsjett
  • Økonomisk oppfølging av utviklingsprosjekter, fra start til slutt
  • Rapportering, prognosearbeid og kartlegging av fremtidige behov 
  • Kontroll og attestasjon av fakturaer, samt utfakturering  
  • Noe leverandøroppfølging og avtaleoppfølging
 • Ansvar for oppfølging av instituttets klimaregnskap
 • Ansvar for økonomioppfølging av prosjekter knyttet til områdets ansvarsområde
 • Ansvar for økonomioppfølging av utviklingsprosjekter knyttet til områdets ansvarsområde
 • Delta i annet administrativt arbeid i avdelingen ved behov, herunder deltagelse i ulike prosjekter
 • Bistå i oppfølging/rapportering av Instituttstabs budsjett mot regnskap, måneds- og tertialrapportering samt prognosearbeid
 • Bistå i arbeidet med avdelinger/funksjoners driftsbudsjett

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning  fra universitet eller høgskole på masternivå innen økonomi og/eller administrasjon. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskrav
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og økonomiregelverket i staten er en fordel
 • Erfaring med bruk av administrative IT-systemer somUnit4 ERP, M365, Public 360 dokumenthåndteringssystem og SharePoint vil være en fordel.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk er nødvendig

Personlige egenskaper:

 • Du er strukturert, nøyaktig, effektiv og liker å jobbe i team, men er samtidig selvstendig og kan ta egne initiativ
 • Serviceinnstilt, fleksibel og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du tåler hektiske perioder og har evne til å stå på og beholde roen når det er mange oppgaver som må løses
 • Vi vektlegger personlig egnethet og sammensetningen av vårt totale team ved ansettelsen

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i et institutt med stor faglig bredde og høy kompetanse 
 • Varierte arbeidsoppgaver og gode læringsmuligheter
 • Svært hyggelige kolleger og et godt arbeidsmiljø som er preget av samarbeid og høyt engasjement
 • Stilling som rådgiver/seniorrådgiver og lønn etter avtale i forhold til kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse   
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger  
 • Arbeidssted i hyggelige lokaler på Myren verksted, Torshov