Ledig stilling

Sjøfartsdirektoratet - Hovedkontor

Vi søker dyktig nautiker med interesse for fritidsbåter og forebyggende arbeid

Direktorater og tilsynsorgan

Er du opptatt av sikkerhet ved bruk av fritidsfartøy? Ønsker du å delta i Sjøfartsdirektoratets viktige forebyggende arbeid? Da kan dette være stillingen for deg!

'Seksjon for fritidsfartøy' ligger i 'Avdeling for fartøy og sjøfolk', og driver forebyggende sikkerhetsarbeid rettet mot fritidsflåten. Seksjonen har blant annet det faglige ansvaret for kvalifikasjoner for fritidsbåtførere, inkludert de formelle kompetansekravene som ligger i båtførerbevis, internasjonalt båtførersertifikat (ICC), fritidsskippersertifikat (D5L/A), samt det kommende høyhastighetsbeviset. Seksjonen har videre det nasjonale ansvaret for å ulykkesregistrering knyttet til ulykker, og driver omfattende holdningsskapende arbeid, blant annet på områdene vestbruk, alkohol, fisketurisme, høyhastighet, oppmerksomhet, undervisning, kompetanse, mv. Seksjonen har også fokus på sikre fartøy og har blant annet ansvar for regelverket knyttet til CE-merking av fritidsfartøy.

Vi har nå ledig en fast 100% stilling til den rette kandidaten. 

Arbeidsoppgaver:

Du vil ha et særlig ansvar knyttet til innføringen og oppfølgingen av ordningen med høyhastighetsbevis, men vil også være en del av arbeidet forbundet med andre kompetansekrav for førere av fritidsbåt. Dette inneholder for eksempel:

 •  kompetansekravene knyttet til båtførerbevis, internasjonalt båtførersertifikat (ICC), fritidsskippersertifikat (D5L/A).
 • godkjenning og oppfølging av skoler/kurstilbydere
 • revisjon/vedlikehold av pensum og opplæringsplaner
 • regelverksarbeid knyttet til sikker bruk av fritidsbåt
 • oppfølging av samarbeidspartnere

I tillegg til vanlig saksbehandling, vil det være aktuelt å skrive artikler til nettsider, båtmagasiner og andre medier. Stillingen vil også kunne innebære både prosjektledelse og det å skulle stå på en scene foran større forsamlinger for å dele viktige budskap.

Videre vil du bidra i seksjonens øvrige forebyggende arbeid rettet mot å trygge liv, helse, miljø og materielle verdier.   

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha nautisk utdanning til å kunne løse ut D1-sertifikat
 • Relevant erfaring knyttet til seksjonens fagområde er en fordel
 • God erfaring i bruk av digitale verktøy
 • Gode kommunikasjons- og framstillingsevner, både muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

Sjøfartsdirektoratet er en dynamisk arbeidsplass der stadig nye oppgaver er en del av hverdagen. Det er derfor viktig at du kan ta utfordringer på strak arm, og raskt kan sette deg inn i nye problemstillinger.

Som nautiker på seksjon for fritidsfartøy må du ha interesse for sikkerhetsarbeid og erfaring med bruk av fritidsbåt. Vi ser etter en kollega som; tar initiativ, er ansvarsbevisst og kan løse arbeidsoppgavene sine i en ellers travel hverdag på en selvstendig, systematisk og nøyaktig måte. Det er også viktig for oss at du er liker å finne løsninger på aktuelle problemstillinger sammen med andre.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Sjøfartsdirektoratet tilbyr et godt arbeidsmiljø med spennende oppgaver. Vi har stort fokus på ny teknologi, og er en sterk bidragsyter i gjennomføringen av det grønne skiftet i den maritime næringen. Vi er opptatt av digitalisering av våre tjenester for bedre å kunne legge til rette for våre kunder. Du vil få samarbeide med kollegaer med et høyt kompetansenivå i et bredt fagmiljø - noe som gir gode muligheter for tverrfaglig læring og utvikling.

Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner med stillingskode: '1087 overingeniør', brutto årslønn kr. 493.000 - 599.000, eller '1181 senioringeniør', brutto årslønn 543.500 - 710.000.

 • Vi har fleksibel arbeidstid med mulighet for avspasering
 • Vi har retningslinjer for fleksibelt arbeidssted
 • Gode pensjons-, låne- og  og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Kompensert reisetid og betalt overtid
 • Gode velferdstilbud

Sjøfartsdirektoratet praktiserer et inkluderende arbeidsliv, og mener at mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For å bli vurdert som søker i en av disse gruppene - det vil si positivt særbehandlet på denne måten - må søkerne oppfylle visse krav. Du finner mer informasjon her.

For mer informasjon om hvem Sjøfartsdirektoratet er og hva vi kan tilby - sdir.no