Ledig stilling

Lørenskog kommune

Vi søker deg - som liker varierte og spennende arbeidsdager. 

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenester i hjemmet søker sykepleierstudenter, helsefagarbeidere og medisinstudenter med pleieerfaring til helge stillinger og tilkallingsvakter.

Tjenester i hjemmet har fokus på å gi et rehabiliterende, habiliterende og forebyggende tilbud slik at brukere kan bo i eget hjem.

Tjenester i hjemmet er under utvikling og har fokus på mestring og velferdsteknologi, slik at brukeren kan mestre sin hverdag i ulike livsfaser. Hjemmesykepleien har som mål å gi et kvalitativt, individuelt, tverrfaglig, koordinert og helhetlig tjeneste tilbud til hjemmeboende gjennom fokus på mestring og deltakelse i ulike livsfaser,- " Hva er viktig for deg?".

Arbeidsoppgaver:

 • Helsehjelp til brukere i alle livets faser. 
 • Legemiddelhåndtering.
 • Tverrfaglig samhandling med utgangspunkt i brukers ressurser.
 • Tett samarbeid med øvrige kollegaer i egen tjeneste, andre interne samarbeidspartnere og eksterne som fastleger, sykehus, apotek m.m.
 • Samskapning med bruker og deres nettverk.
 • Fremme mestring og selvstendighet hos den enkelte bruker i den grad mulig.  
 • Selvstendig ansvar for å holde deg faglig oppdatert.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra hjemmetjenesten er en fordel, men ikke et krav
 • Bestått norskprøve skriftlig og muntlig nivå B1 (Norskprøve 3).må dokumenteres.
 • Erfaring med velferdsteknologi er en fordel, men ikke et krav.
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Evnen til å arbeide strukturert og selvstendig.
 • Fleksibel og stor arbeidskapasitet.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø og samhandling med din kolleger.
 • Like å arbeide selvstendig og i team.
 • Kunne anvende kritisk vurderingsevne.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø hvor alle skal føle seg å være en del av felleskapet. 
 • Åpenhet og rom for diskusjon.
 • En spennende og utfordrende arbeid med store muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Mulighet for tidlig tiltredelse
 • Fadderordning til nytilsatte, veiledning og nødvendig opplæring.
 • Gode pensjons og gruppelivsforsikringer
 • Rimelige treningsavtale på treningssenter, helsefremmede aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytte
 • Vi er en kommune i bevegelse mot digitalisering og innovasjon og tjenesteutvikling
 • IA-bedrift
 • Sentralt lønns- og stillingsregulativ

Som ansatt i Lørenskog Kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier: åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog Kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført på søkerliste, men dette vil du få varsel om.

Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse.