Ledig stilling

Lørenskog kommune

Vi søker deg som liker å ha ansvar og være en pådriver for fag og kompetanseutvikling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bo- og omsorgstjenesten i Lørenskog er fremtidsrettet og stolt av å tilby gode tjenester til våre innbyggere.  Det er stor satsning på kompetanseutvikling og vi har eget ressurssenter som gir veiledning og opplæring til hele tjenesten. Avdeling 5 er pilotavdeling for implementering av velferdsteknologi og bruk av digitale løsninger. 
Avdeling 5 har to driftsenheter som i hovedsak tilbyr punkttjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Vi yter tjenester til mennesker med ulik forutsetning for mestring av egen livssituasjon. Tjenestene tilpasses den enkeltes behov for veiledning, motivering, opplæring og tilrettelegging. Det er en variert arbeidshverdag med mange ulike arbeidsoppgaver, alt fra saksbehandling, direkte tjenesteyting til veiledning på telefon. Lørenskog er en kommune i stadig vekst og våre tjenester øker i samme takt.
Vi søker fagansvarlig til å være med å utvikle avdeling 5 i takt med kommunen.

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegging og utforming av tjenestetilbud
 • Direkte tjenesteyting med fokus på målrettet miljøarbeid
 • Observere og dokumentere i journalsystemet profil
 • Legemiddelhåndtering
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Delta i ulike ressursgrupper
 • Utarbeidelse av tiltaksplaner, prosedyrer og rutiner
 • Samarbeid med interne og eksterne instanser
 • Bidra til godt pårørendesamarbeid
 • Veiledning og opplæringsansvar for ansatte og studenter
 • Samarbeide tett med lederteam

Endringstakten er høy og det må påregnes endringer i arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i Vernepleie eller lignende helse og sosialfaglig bachelor
 • Erfaring med brukergruppen
 • Må ha kompetanse innenfor følgende fagområdene:
 • Veiledning
 • Observasjonskompetanse
 • Legemidler
 • Målrettet miljøarbeid
 • HOL kap.9
 • Utfordrende atferd
 • Epilepsi
 • Ernæring
 • Pårørendesamarbeid 
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • God kompetanse innenfor IKT systemer
 • Fordel med kjennskap til Imatis og velferdsteknologi
 • Førerkort klasse B 
 • Godkjent politiattest

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som er engasjert, utviklingsorientert og uredd i møte med endringer. Du er ansvarsfull, innehar profesjonelle ferdigheter av høy kvalitet og kan by på deg selv. Du er fleksibel, jobber målrettet og strukturert, og håndterer en hektisk hverdag i et fagmiljø som setter brukerrelatert kompetanse høyt.
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Veiledning og oppfølging
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Stillingen innebærer 37,5 timers uke i hovedsak dagtid med jobb hver fjerde helg, fri alle helligdager
 • Vernepleier 1 i HOM lønnsplasseres 50 000 over KS tariff
 • Deltagelse i ressursgrupper på tvers i bo- og omsorgstjenesten
 • Interne kompetansehevende kurs og tiltak
 • Bedriftshytte, treningsavtaler og bedriftshelsetjeneste.