Ledig stilling

TROMSØ KOMMUNE

Vi søker Avdelingsleder til hjemmetjenesten 

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Er du opptatt av fag, ledelse, utvikling og nyskaping? Se hit!

Sentrum hjemmetjeneste har en ledig 100 % stilling som avdelingsleder fra Oktober 2022. Vi søker etter en tydelig og motivert leder som har lyst til å være med på å utvikle fremtidens helse- og omsorgstjenester. 

Er du samlende og engasjerende, med evne til å skape tillit, stolthet og gode resultater? Har du en brennende interesse for faget, samt evner til å videreutvikle et godt  tverrfaglig team? Vi søker etter en faglig dyktig leder som er kreativ innenfor fastsatte rammer, er løsningsorientert og nytenkende. Stillingen er en dagstilling med 37,5 t/uke med fleksitidsavtale. 

Avdeling Sør- Vest er en av to hjemmetjeneste avdelinger som er samlokalisert i mellomveien 82. Hjemmetjenesten gir i hovedsak tjenester til eldre hjemmeboende pasienter, men også en del yngre brukere med varierte behov. I vårt arbeid har vi fokus på egenmestring, forebygging og brukermedvirkning. Avdeling Sør- Vest har 22,89 årsverk med leder og er en del av enheten Sentrum hjemmetjeneste. 

Våre arbeidsdager er varierende og lærerike og gir stor grad av medbestemmelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Utøve styring og ledelse
 • Personal-, økonomi- og fagansvar
 • Organisere og drifte et godt og forsvarlig tjenestetilbud for brukere og pårørende. 
 • Delta på tverrfaglige møter
 • Fokus på kompetanseheving og fagutvikling
 • Arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø og en positiv kultur i egen avdeling
 • Avvikshåndtering og rapportering(Internkontroll og HMS) for egen avdeling
 • Implementering av lovendringer, veiledere og faglige retningslinjer i den daglige driften.
 • Månedlig økonomirapportering for egen avdeling
 • Ansvar for elektronisk turnusverktøy og fagsystem

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier/vernepleier med bachelorutdanning eller annen relevant helsefaglig utdanning fra høyskole
  eller universitet
 • Videre utdanning innen ledelse er ønskelig
 • Dersom du ikke har formell lederutdanning og får tilbud om stillingen, forventes det at du starter på denne utdanningen innen 2 år.
 • Relevant arbeids- og ledererfaring
 • Forståelse for og erfaring med økonomi og rammebetingelser
 • Kan bruke datasystemer og evner å sette seg inn og benytte nye systemer
 • erfaring i bruk av elektronisk turnusverktøy og fagsystem
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som

 • har høy integritet og er tillitsskapende gjennom å bygge gode og trygge relasjoner
 • bidrar til involvering og forankring i personalgruppen
 • er mål- og resultatorientert
 • evner å gripe muligheter og oppnå resultater sammen med andre gjennom tillit og god kommunikasjon
 • er kvalitetsbevisst og løsningsorientert 
 • er fleksibel og har stor arbeidskapasitet 
 • følger med på forskning innen hjemmebasert omsorg
 • er engasjert og motivert i lederrollen gjennom kontinuerlig videreutvikling av tjenesten sammen med kollega, brukere, pårørende og ansatte
 • er tydelig og beslutningsdyktig med mot til å stå i krevende situasjoner

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Lederstøtte fra ledergruppen i egen virksomhet
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag
 • Spennende oppgaver i hjemmetjenesten
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Lønn etter avtale

Annet

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.
 • Det må fremvises gyldig politiattest ved ansettelse