Vi ser etter fremtidige snekkere.

Ravnanger hus AS

Bygg og anlegg

Dette er en kompetanselisting som forteller noe om hvilken kompetanse som finnes i bedriften. Den kan ikke søkes på nå, men du kan legge igjen et HINT for å vise din interesse.

Om Ravnanger Hus AS

Siden begynnelsen av 1990-tallet har vi bygget med respekt for lokal byggeskikk. Samtidig har det alltid vært viktig for oss å ta hensyn til kundens ønsker. Vi har kompetansen, og tar de riktige valgene sammen med kunden. 

Ravnanger Hus består av erfarne fagfolk med høy kompetanse. Som prosjektansvarlig gjør vi det både enklere og tryggere, ved at du kun har en aktør å forholde deg til.

Kompetanse hos våre ansatte:
  • Sentral godkjenning
  • Har våtromsertifikat
  • Fagbrev
  • Mesterbedrift