• Bedrift
  Bane NOR SF
 • Søknadsfrist
  12.04.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Bygg- og anleggsleverandører, Jernbane og sporvei, Transport
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3674214
 • Se her for andre jobber fra Bane NOR SF

Vi ser etter en dyktig prosjekteringsleder

Bane NOR SF

Bygg- og anleggsleverandører, Jernbane og sporvei, Transport

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur.

Utbygging Øst – Skarnes stasjon er under ombygging med bygging av nye lange plattformer tilpasset doble togsett og tilrettelagt for alle brukere (universell utforming). All tilhørende jernbanetekniske anlegg fornyes – spor, sporveksler, kontaktledning, signal og elektro, nye parkeringsarealer. Nye personundergang med heiser og gangveier. Totalentreprenør prosjekterer alle fag med unntak av Signal. Prosjektet er i produksjon og skal ferdigstilles første halvår 2022.

Vi trenger derfor en dyktig prosjekteringsleder til å samordne og koordinere prosjekteringen av jernbanetekniske fag på prosjektet - tar du utfordringen?

I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli en del av et slagkraftig prosjektmiljø som har som mål å bli Norges ledende på planlegging og gjennomføring av store infrastrukturprosjekter. Vår oppgave er å fornye og modernisere jernbanen slik at flere kan reise trygt og effektivt med tog. Nå kan du bli med på å skape fremtidens jernbane.

Arbeidsoppgaver:

 • Del av prosjektets lederteam, fungerende/ass. prosjektleder ved behov.
 • Lede kontraktsoppfølging av prosjekteringsdelen av totalentreprisekontraktene, og sørge for at det tekniske underlaget blir ferdigstilt til riktig tid.
 • Rapportering, avviks- og endringshåndtering og følge opp at kontraktuelle krav overfor totalentreprenørene frem til FDV og sluttdokumentasjon er ivaretatt.
 • Sikre at løsninger prosjekteres i henhold til Bane NORs standarder, Teknisk regelverk, Trafikkregler for jernbanenettet og andre lovpålagte krav, samt forskrifter og standarder.
 • Sikre at det planlegges gode byggbare løsninger som hensyntar fremtidig drift gjennom koordinering med interne avdelinger i Bane NOR og eksterne interessenter som kommunen, fylkeskommunen, vegvesen, kabelaktører og tilsvarende.
 • Sikre at prosjekteringen ivaretar krav til kostnadsestimering, kostnadsstyring, usikkerhetsstyring og dokumenthåndtering. 
 • Ansvar for å organisere faglig kontroll av det prosjekterte underlaget mottatt fra totalentreprenørene, herunder tredjepartskontroll av arbeidsunderlaget.
 • Bidra i analysearbeid.
 • Delta i kontrahering av entreprenør.
 • Lede tverrfaglige gjennomganger og lede koordineringsoppgaver mellom fagene/entreprisene.
 • Bidra til erfaringsoverføring mellom kontraktene og på tvers av prosjekter i Bane NOR

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning som Bachelor, Master eller annen lang og relevant fagbakgrunn
 • Erfaring fra entreprenør-, rådgiver- eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen og tilsvarende oppgaver
 • Erfaring og kunnskap med BIM.
 • Erfaring og kunnskap med HMS, RAMS og kvalitetsoppfølging i prosjekter
 • Erfaring med kontraktstandardene NS8401 og NS8402 og Bane NORS prosesskoder
 • Erfaring fra eller kjennskap til kontraktstandard NS 8405, NS8406 og NS8407/NTK
 • Erfaring fra samferdsel og gjerne arbeid i nærhet til jernbane
 • Fordel med erfaring fra NS3420 standarden.
 • Fordel med kjennskap til Bane NORs styringssystem, teknisk regelverk  og jernbanestandarder/-regelverk generelt.
 • Fordel med erfaring med plan- og bygningsloven og arealplanprosesser
 • Fordel med er erfaring med Statens vegvesen sine prosesskoder, håndbok R761 og R762.

Bane NOR samarbeider med Semac om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper:

 • Du er trygg på kommunikasjon og presentasjoner, muntlig og skriftlig
 • Du er opptatt av kontinuerlig utvikling av helhetlige og fremtidsrettede løsninger som skaper verdi for kunder, mennesker og samfunn
 • Du er nysgjerrig, tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele den med resten av teamet
 • Du er opptatt av kvalitet i leveranser og jobber strukturert
 • Du er kundeorientert og vet viktigheten av å bygge gode kunderelasjoner

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr:

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst sammen med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer
 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
 • Vi har også svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer og vintertid)
 • Sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget 
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

 
 • Bedrift
  Bane NOR SF
 • Søknadsfrist
  12.04.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Bygg- og anleggsleverandører, Jernbane og sporvei, Transport
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3674214
 • Se her for andre jobber fra Bane NOR SF