Ledig stilling

Sjøfartsdirektoratet - Hovedkontor

Vi ser etter deg med maritim kompetanse innen områdene elektro/automasjon

Direktorater og tilsynsorgan

Ønsker du å bidra til det grønne skiftet og etablere en bærekraftig sjøfart?

Norge er et stadig mer elektrifisert og digitalisert samfunn - det gjelder også våre skip. Vi ser nå etter en fagperson som kan styrke oss på fagfeltet elektro/automasjon i vårt arbeid med å godkjenne autonome løsninger og nye miljøvennlige energibærere.

Avdeling for fartøy og sjøfolk fører tilsyn med norske skip og rederier for å sikre høy sikkerhets- og miljømessig standard. Gjennom kontinuerlig utvikling av regelverk, oppfølging av tilsyn og holdningsskapende arbeid, jobber vi hver dag for å ivareta og forbedre sikkerheten til sjøs.

På fartøysavdelingene består tilsynsarbeidet av å kontrollere dokumentasjon som innsendes i forbindelse med bygging, ombygging, innflagging og drift av skip. Vi har mye kontakt med konsulenter, verksteder og rederier, og arbeidsoppgavene retter seg mot både tradisjonelt- og innovativt design. Avdelingene bidrar aktivt i regelverksutvikling og deltar i internasjonale fora, særlig EU/IMO.

Stillingen sorterer under Underavdeling passasjerskip, men du vil også jobbe med nye løsninger og godkjenninger på tvers av alle avdelinger og fartøystyper.

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig vurdering av ny teknologi 
 • Aktiv involvering når næringen gjennomfører risikoanalyser og kvalitetssikring av produkter opp i mot handlingsrommet i gjeldende regelverk 
 • Veilede næringen og være en ressursperson internt
 • Deltakelse i relevante nasjonale- og internasjonal fora
 • Bidra i regelverksutvikling

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad innen relevant fagretning som elektro/automasjon
 • Erfaring fra klasseselskap, systemleverandør, verft, rederi eller tilsvarende er ønskelig
 • Kompetanse knyttet til teknisk risikoanalyse er ønskelig
 • Kjennskap til norsk- og internasjonalt regelverk innenfor skipsfart er ønskelig
 • Særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende høyere utdanning

Personlige egenskaper:

Sjøfartsdirektoratet er en dynamisk arbeidsplass der nye oppgaver er en naturlig del av hverdagen. Det er derfor ønskelig at du liker utfordringer, og raskt kan sette deg inn i tekniske- og operasjonelle problemstillinger.

Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal være kunde- og løsningsorienterte med fokus på å få landet gode resultater. Du må ha sans for det analytiske og god gjennomføringsevne. Vi ser etter selvstendige og ansvarsbevisste medarbeidere som er systematiske og nøyaktige i jobben deres. Gode samarbeids-, kommunikasjons- og framstillingsevner - både på norsk og engelsk - er en forutsetning for å lykkes i stillingen.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

Sjøfartsdirektoratet tilbyr et godt arbeidsmiljø med spennende oppgaver. Vi har stort fokus på ny teknologi, og er en sterk bidragsyter i gjennomføringen av det grønne skiftet i den maritime næringen. Vi er opptatt av digitalisering av våre tjenester for bedre å kunne legge til rette for våre kunder. Du vil få samarbeide med kollegaer med et høyt kompetansenivå i et bredt fagmiljø - noe som gir gode muligheter for tverrfaglig læring og utvikling.

Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner med stillingskodene: '1087 overingeniør', brutto årslønn kr. 493.000 - 599.000, eller '1181 senioringeniør', brutto årslønn 543.500 - 710.000.

 • Vi har fleksibel arbeidstid med mulighet for avspasering
 • Vi har retningslinjer for fleksibelt arbeidssted
 • Gode pensjons-, låne- og  og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Kompensert reisetid og betalt overtid
 • Gode velferdstilbud

Sjøfartsdirektoratet praktiserer et inkluderende arbeidsliv, og mener at mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. 

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For å bli vurdert som søker i en av disse gruppene - det vil si positivt særbehandlet på denne måten - må søkerne oppfylle visse krav. Du finner mer informasjon her.

For mer informasjon om hvem Sjøfartsdirektoratet er og hva vi kan tilby - sdir.no