• Bedrift
  Orkland kommune
 • Søknadsfrist
  30.09.2021
 • Sted:
  ORKANGER
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  ORKANGER
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4085990
 • Se her for andre jobber fra Orkland kommune

Vernepleiere/sykepleiere/helsefagarbeidere/barne- og ungdomsarbeidere, Bo -og miljø

Orkland kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bo- og miljøtjenesten i Orkland har nå flere ledige stillinger der vi skal tilsette dedikerte medarbeidere med framoverlent holdning og arbeidslyst. Enheten er stor og vi har sterkt fokus på faglig utvikling for å møte utfordringene i årene framover. Vi søker etter nye medarbeidere som vil være med å videreutvikle tjenestetilbudet, vi har flere ledige stillinger for Vernepleiere/sykepleiere og helsefagarbeidere/barne- og ungdomsarbeidere/helsefagstudenter.

Bo og miljøtjenesten består av om lag 200 ansatte og yter tjenester til personer med kognitive og fysiske funksjonsnedsettelser. Tjenestene gis med utgangspunkt i verdiene likeverd, selvbestemmelse og medvirkning.

Vi yter individuell bistand og opplæring i alle av dagliglivets gjøremål, slik at den enkelte skal kunne leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre.

Bo- og miljøtjenesten består av boliger for utviklingshemmede og personer med funksjonsnedsettelser. Vi tilbyr også dagaktivitetstilbud, arbeidstrening og avlastning for barn og unge med funksjonsnedsettelser, samt boveiledning til hjemmeboende. Støttekontakttjeneste/tilrettelagt fritid er også en del av tjenesten. I tillegg drifter vi også hjelpemiddellager i kommunen.
Bo- og miljøtjenesten har boliger lokalisert på Orkanger, Lensvik og Meldal.

 

Hvem er du?

 • Du har utdannelse som svarer til stillingen du søker.
 • Har erfaring fra arbeid med psykisk utviklingshemmede.
 • Du har evne til empati og sette brukeren i sentrum.
 • Ha gode kunnskaper i skriftlig dokumentasjon og bruk av gjeldende IKT-systemer.
 • Du har engasjement og evner å jobbe både selvstendig og i team
 • Evne til fleksibilitet. 
 • Kunnskap om helse- og omsorgstjenesteloven kap 9.
 • Personlige egenskaper og egnethet vil bli betydelig vektlagt, med særlig vekt på samarbeidsevne og selvstendighet.
 • Ha evne og vilje til å ta ansvar, være faglig bevisst, løsningsorientert og handlingskraftig.
 • Du kan identifisere deg med og lar deg inspirere av kommunens verdigrunnlag: Modig, klok og nær.

 

Arbeidsoppgaver.

 • Bistå beboerne i daglige gjøremål, aktiviteter, stell og pleie.
 • Samarbeid med avdelingsleder.
 • Vurdere, planlegge, gjennomføre og evaluere tjenester til aktuelle brukere.
 • Være pådriver for kvalitet- og utviklingsarbeid på arbeidsplassen.
 • Vise fleksibilitet, håndtere detaljer samt ha evne til å se muligheter i en travel hverdag.
 • Koordinere samarbeid og dialog med brukernes pårørende og/eller verge samt interne og eksterne samarbeidspartnere.
 • Primærkontaktoppgaver.
 • Medikamentoppgaver i henhold til lovverk og interne rutiner.
 • Gi faglig veiledning og opplæring samt undervisning.
 • Følge opp kravene om dokumentasjon i kommunenes datasystemer. 
 • Utarbeiding og oppfølging av vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kap 9 (vernepleier).

 

Våre stillinger er:

Blomsterveien

 • Vernepleier/sykepleier 80 % stilling fast, turnus med arbeid hver 3 helg
 • Helsefagarbeider 50 % stilling fast, turnus med arbeid hver 3 helg
 • Flere ledige stillinger på helg av ulik størrelse

Nordblokka:

 • Vernepleier/sykepleier 80 % stilling fast, turnus med arbeid hver 3 helg.
 • Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling fast, turnus med arbeid hver 2 helg.

Kontaktperson:
Avdelingsleder: May Helen Fevåg 908 32 373

 

Grefstadtunet

 • Helsefagarbeider 80 % stilling fast, turnus med arbeid hver 3 helg.

Furumo

 • Helsefagarbeider 50 % stilling fast, turnus med arbeid hver 3 helg
 • Flere ledige stillinger på helg av ulik størrelse

Kontaktperson:
Avdelingsleder: Bjørn Aage Garberg 900 39 119

 

Elvebredden Bo og avlastning for barn og unge
Bokollektivet:

 • Vernepleier 80 % stilling fast, turnus med arbeid hver 3 helg.
 • Helsefagarbeider/Barne- og ungdomsarbeider 2 x 75 % fast stilling, turnus med arbeid 2 av 6 helger
 • helsefagarbeider/Barne- og ungdomsarbeider 75 % fast stilling, turnus med arbeid 3 av 6 helger.
 • Hvilende nattvakt 58 % fast stilling, i ukedager i kombinasjon med aktive vakter dag/kveld, arbeid hver 2 helg.

Avlastningsenhet: flere ledige stillinger på helg av ulik størrelse

 Kontaktperson:

Avdelingsleder: Laila Sveli 476 36 334

 

Myrantunet

 • Vernepleier/sykepleier 100% stilling fast, turnus med arbeid hver 3 helg
 • Vernepleier/sykepleier 100% vikariat, turnus med arbeid hver 3 helg.
 • Helsefagarbeider 70% stilling, svangerskapsvikariat, turnus med arbeid hver 3 helg.
 • Helsefagarbeider 70% stilling, svangerskapsvikariat, turnus med arbeid hver 3 helg.( delt stilling med dagaktivtetstilbud/bolig)
 • Helsefagarbeider 50% stilling fast, turnus med ulikt helgemønster
 • Flere ledige stillinger på helg av ulik størrelse.

 Kontaktperson:

Avdelingsleder: Erling Magne Sterten  482 54 012

 

Studenter innenfor de ulike utdanningene det søkes etter, oppfordres til å søke.
Anmerk gjerne i søknaden hvilken stilling du søker på.

Orkland Kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting, men politiattest skal ikke legges ved søknaden.

Ansettelse iht. gjeldende lover og regelverk.

 
 • Bedrift
  Orkland kommune
 • Søknadsfrist
  30.09.2021
 • Sted:
  ORKANGER
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  ORKANGER
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4085990
 • Se her for andre jobber fra Orkland kommune