Ledig stilling

Nittedal kommune

Vernepleiere og fagarbeidere/ assistenter i skole og SFO

Offentlig forvaltning

Har du stort engasjement for utvikling og opplæring av barn med autisme og barn med sammensatte utfordringer? Da vil vi gjerne ha deg med på laget!
 
Nittedal kommune styrker skoletilbudet for barn med autismespekterforstyrrelser og barn med sammensatte utfordringer fra 1. januar 2023. Vi søker assistenter og vernepleiere som har et ønske om å jobbe direkte med barna og være med på å bygge opp et helhetlig skoletilbud. Arbeidssted blir på Elvetangen skole.
Tiltredelse ønskes så fort som mulig etter 1. januar 2023. Elevene vil ha behov for et helhetlig tilbud der skole og SFO tar hensyn til barnets opplærings- og omsorgsbehov for å sikre utvikling i tråd med egne forutsetninger. Assistentene og vernepleierne vil derfor arbeide både i skole og SFO. Vi søker etter en vernepleier og 3-4 assistenter/ fagarbeidere. 

 

Elvetangen skole er helt ny og ble tatt i bruk høsten 2021. Vi har en stor idrettshall, to svømmebasseng, nærhet til marka, gode undervisnings-/SFO-rom og moderne utstyr ute og inne. Vi søker etter engasjerte og spennende arbeidstakere til vår flotte og fleksible skole. 

 

Arbeidsoppgaver:

Vernepleiere

 • Ansvar for organiseringen av skole og SFO-tilbudet for elever innenfor autismespekteret og elever med sammensatte utfordringer
 • Utarbeide mål og tiltak for elevene
 • Gjennomføre og koordinere aktiviteter og opplæring
 • Opplæring og veiledning av ansatte som inngår i teamet
 • Samarbeid med skolens øvrige ansatte og eksterne samarbeidspartnere
 • Samarbeid med foresatte
 • Bidra i samarbeidet om videreutvikling av skole og SFO-tilbudet til denne elevgruppen

Assistenter/ fagarbeidere

 • Gjennomføre aktiviteter og opplæring
 • Gi elevene omsorg og skape trygghet og trivsel
 • Ha positiv og åpen kontakt med foreldrene
 • Samarbeid med skolens øvrige ansatte

Kvalifikasjoner:

Vernepleiere

 • Utdannelse som vernepleier
 • Erfaring fra eller interesse for arbeid med barn med autisme/ sammensatte utfordringer

Assistenter/ fagarbeidere

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller erfaring fra arbeid i barnehage eller skole/SFO
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Meget god relasjonskompetanse
 • Systematisk og strukturert
 • Fleksibel og gode samarbeidsevner
 • Engasjert i barns læring og utvikling
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • Godt humør

Vi tilbyr:

 • Et flunkende nytt skolebygg som inkluderer idrettshall og to svømmebasseng
 • Nærhet til marka med gode turmuligheter hele året. Varingskollen alpinbakke som nabo
 • Meningsfulle og spennende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med positive ansatte
 • Kort reisevei fra både Oslo og Hadeland
 • Lønn etter gjeldende avtaler
 • Gode pensjonsordninger

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
I hht. Opplæringslovens § 10-9 og Barnehagelovens § 19, samt politiregisterloven § 39, kreves det politiattest for å arbeide med barn- og unge, . Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn og må ikke være eldre enn 3. mnd.I tillegg skal det opplyses om alvorlige volds- og narkotikakriminalitet.
Interne søkere må bruke sin private e-postadresse