Detaljer

 • Bedrift
  Skjervøy kommune
 • Søknadsfrist
  28.02.2021
 • Sted:
  SKJERVØY
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  SKJERVØY
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3462676
 • Se her for andre jobber fra Skjervøy kommune

Vernepleiere, nattstilling og helgestillinger

Skjervøy kommune har ledig inntil 3 stk 100% fast stilling som vernepleier i tjenesten for utviklingshemming (TU) i todelt turnus med vakter hver 3. helg. Tiltredelse så snart som mulig.

Tjenesten har også ledig 66.67 % fast nattstilling og et antall helgestillinger på 13 % i todelt turnus med vakter hver 3. helg med tiltredelse så raskt som mulig.


Vernepleierstillingene har følgende arbeidsområder:

· Vernepleier inngår i ei høyskolegruppe med fra før av og til sammen 7 vernepleiere

· Vernepleier har i samråd med virksomhetsleder ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av de tilbud som gis til virksomhetens tjenestemottakere

· Har hovedansvar for oppfølging og iverksetting av brukers tiltaksplan

· Sørge for at tiltak, oppfølging og dokumentasjon til enhver tid er faglig forsvarlig

· Dokumentere og rapportere i henhold til gjeldende retningslinjer og prosedyrer

· Samarbeid med brukers hjelpeapparat og pårørende

· Skal påse at sykepleiefaglige oppgaver utføres i tråd med gjeldende krav til kvalitet

· Håndtering av medisinsk teknisk utstyr og utføre sykepleieprosedyrer

· Opplæring/veiledning av brukere og pårørende, samt kolleger og studenter

· Bidra til en god informasjonsflyt mellom pleiere og andre naturlige samarbeidspartnere

· Du må være innstilt på å jobbe med innovativ teknologi

· Det er en forutsetning at man behersker bruk av digitale verktøy som redskap i arbeidshverdagen

· Være fleksibel til også å kunne utføre andre relevante oppgaver

· Det er ei forventning om at man må være fleksibel slik at man evt i perioder må kunne jobbe på alle avdelingene


Nattevakt og helgestillinger har følgende arbeidsområder:

· Ivareta brukers behov for oppfølging gjennom å delta i den daglige driften i avdelinga

· Observere bruker og igangsette, gjennomføre og evaluere tiltak

· Samarbeid med brukers hjelpeapparat og pårørende

· Opplæring/veiledning av brukere og pårørende, samt kolleger og elever

· Utarbeide tiltaksplaner og dokumentere helsehjelp

· Du må være innstilt på å jobbe med innovativ teknologi

· Det er en forutsetning at man behersker bruk av digitale verktøy som redskap i arbeidshverdagen

· Være fleksibel til også å kunne utføre andre relevante oppgaver

· Det er ei forventning om at man må være fleksibel slik at man evt i perioder må kunne jobbe på alle avdelingene


Kvalifikasjoner:

Norsk autorisasjon som vernepleier

Fagbrev/norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier


Ønskede kvalifikasjoner:

· Selvstendighet og evne til å jobbe tverrfaglig

· Gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig

· Samarbeidsvillig

· Bidra til et godt arbeidsmiljø

· Personlig egnethet og evne til samarbeid og fleksibilitet vil bli vektlagt

· Førerkort for bil


Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

- Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søker derfor deg som:

· Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.

· Er inkluderende ved at du er imøtekommende og har gode samarbeidsevner.

· Er kompetentfaglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.

· Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer.

Litt om virksomheten:

TU- tjenesten tilbyr helse- og omsorgstjenester til barn, unge og voksne med utviklingshemming, og består av flere leiligheter som er privat leid av tjenestemottakerne, samt 3 avlastningshybler.

Vi har som overordnet mål at alle som mottar tjenester fra oss skal oppleve god livskvalitet og få en optimal hverdag med utgangspunkt i tjenestemottakernes ønsker og behov.

Vår tjeneste består i å skape en meningsfylt hverdag til alle våre tjenestemottakere. Vi tilbyr aktiviteter og arbeidstrening, samt samarbeider med andre aktører for å tilrettelegge for arbeidsnærvær.

Lønn i henhold til gjeldende tariff.

Flyttegodtgjøring etter eget reglement for fast ansatte.

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Politiattest kreves før tilsetting.

Søknaden må gi opplysninger om:

- CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester

- bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse

- telefonnummer og e-postadresse

- eventuelle referanser

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk.

Flere opplysninger om stillingen gis av Virksomhetsleder for TU – tjenesten Elisabeth Sørensen tlf. 77 77 56 82

eller på e-post  

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man på  www.skjervoy.com

- Søknad sendes elektronisk: her

Søknadsfrist: 28.02.2021