Ledig stilling

Nittedal kommune

Vernepleiere

Offentlig forvaltning

 Rotneshagen borettslag åpner i september! 9 mennesker med nedsatt funksjonsevne skal flytte inn i et nytt borettslag og søker nå etter deg, vernepleier med engasjement for fag og kompetanseutvikling. Du er bevisst på dine evner, har en tillitsskapende og relasjonsfaglig tilnærming i ditt daglige virke. Du har god kompetanse på målrettet miljøarbeid, går foran med faglig veiledning og setter preg på framtidens tjenester.

Du har evne til å bidra til et godt bomiljø for borettslagets beboere. Gode relasjoner, trygghet og tillitsskapende arbeid for alle berørte parter i et nærmiljø.

Vi søker nå etter flere vernepleiere til Rotneshagen borettslag med heldøgnsomsorgstjenester til personer med nedsatt funksjonsevne. I Nittedal er dette det femte borettslaget, der beboere kjøper og eier sin egen leilighet. 

I Nittedal kommune søker vi etter vernepleiere som skal sikre et godt fagmiljø med høy yrkesetisk kompetanse. Faglig kompetanseheving og utviklingsmuligheter krever innsats av deg som vernepleier. I et godt fagmiljø kreves det at alle ansatte har et trygt og utviklende arbeidsmiljø. Faglig veiledning og utviklende læringsmiljø vektlegges.

Vi skal ha gode tjenester for innbyggerne og søker deg for å utføre disse tjenestene. Stillingen er organisert i enhet for tilrettelagte tjenester og du være med i et godt faglig netteverk på tvers av tjenestestedene. 

Vår visjon er: "Rom for alle med blikk for den enkelte"Arbeidsoppgaver:

Yte gode tjenester til mennesker med ulikt bistandsbehov. Det innebærer daglig oppfølgning i tillegg til opplæring og utvikling i dagliglivets ferdigheter.

Samarbeid med fagleder, kollegaer, pårørende og verger
Ansvarsoppgaver som ansvarsvakt, mulig primærkontaktansvar
Praktisk bistand, tilrettelegging og veiledning til beboere i tråd med vedtak og tiltaksplaner
Dokumentasjon i Gerica
Medikamenthåndtering
Bidra til godt arbeidsmiljø i avdelingen
Hva er viktig for deg ? Sammen sørger vi for at de personene vi bistår har et fullverdig liv,, hvor de får oppfylt sine ønsker og behov 

 

Kvalifikasjoner:

Offentlig godkjenning som vernepleier
Erfaring med brukergruppen
Kjennskap til helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9
Førerkort klasse B er ønskelig
Kunne bistå i basseng
God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper:

Gode holdninger og verdier
Pliktoppfyllende og ansvarsbevisst 
Positiv og løsningsorientert
Kompetanse og interesse for fagfeltet 
Komfortabel med å både gi og motta veiledning
Kunne håndtere utfordrende situasjoner uten å bli stresset
Omstillingsdyktig 
Kompetanse på håndtering av digitale verktøy 
God på relasjonsbygging og samarbeid
Tørre å by på seg selv 
Selvstendig og reflektert
Personlig egnethet vil bli vektlagt
Menn oppfordres til å søke 

Vi tilbyr:

En spennende og fremoverlent kommune i utvikling med kort vei fra idé til handling
Lønn etter tariff, vernepleier/sykepleier får et fast tilskudd på 20.000,- over tariff i 100% stilling
Mulighet for nedskriving av studielån inntil kr 20.000,- pr år i 3 år
God forsikrings- og pensjonsordninger
Kommunen har eget treningsrom

Gode muligheter for kompetanseutvikling 

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Kommunen har et personalpolitisk mål om: - å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, - å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, -å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne,- å rekruttere uavhengig av livssyn og seksuell orientering. Politiattest må foreligge før tiltredelse. Vi vil også opplyse om at Nittedal kommune fra 2017 er en tobakksfri kommune.