Ledig stilling

Lørenskog kommune

Vernepleier1 / Sykepleier1

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi bygger en tjeneste hvor livskvalitet og meningsfullt liv er i fokus, tjenestetilbudet tilpasses etter individuelle behov i samråd med innbyggeren.

Vil du bidra med kunnskap, erfaring og faglig engasjement? Da er DU den vi leter etter!

Vi søker nå en fagansvarlig vernepleier til avdeling 1. Vi ser etter deg som har kompetanse på målrettet miljøarbeid, legemiddelhåndtering og helseutfordringer, som som vil være en pådriver for faglig utvikling.

Vår nye fagansvarlig vil jobbe i avdeling 1, Rugdeveien B. Driftsenheten gir heldøgns omsorgstjenester til voksne med ulike bistandsbehov. Selvbestemmelse og beslutningsstøtte står sentralt i all samhandling og tjenesteyting. Tjenestene tilrettelegges individuelt etter Helse- og omsorgsloven.

Du må ha kunnskap, erfaring og engasjement for fag og personalopplæring- hvor livskvalitet, aktiviteter og opplevd mestring er i fokus.

Vi ønsker en fagansvarlig som bidrar til å bygge robust fagkompetanse i samarbeid med fagrådgivere i BOT, spesialisthelsetjenesten, kolleger i Rugdeveien og andre avdelinger i virksomheten. Hos oss blir du en viktig lagspiller i et travelt, hyggelig og spennende fagmiljø. Du vil bli kollega til fagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere og annen helse- og sosialfaglig høgskolekompetanse.

Vi jobber i team med mål om at alle ansatte skal ha ansvar og roller etter kompetanse. Vi jobber kontinuerlig med å øke kompetansen rundt HOL kap. 9 og ulike forebyggende tiltak. Noen av fokusområdene er opplæring og vedlikehold av ADL-ferdigheter, adekvate sosiale ferdigheter, tilpassede dag- og fritidsaktiviteter og sosialt nettverk.

Som fagansvarlig vernepleier 1/Sykepleier 1 vil du ha ansvar for å etablere og opprettholde faglig forsvarlighet, samt sørge for utvikling, implementering og kvalitetssikring av våre tjenester. Du vil ha en sentral rolle i samarbeidet med kolleger, pårørende og det faglige nettverket internt og eksternt. Du vil få gode muligheter for fagutvikling gjennom interne og eksterne kurs, samt deltagelse i ressursgruppen "Fag i fokus" på tvers i virksomheten.

Stillingen innebærer for tiden 37,5 t/uke, med helligdagsfri. Det må imidlertid påregnes noen kveldsvakter og jobb hver 4.helg.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som vernepleier eller sykepleier
 • Annen relevant helse- og sosialfaglig høgskole utdannelse kan vurderes
 • Minst 1 års relevant erfaring i arbeid med brukergruppen
 • Fordel med relevant videreutdanning
 • Fordel med formell veiledningskompetanse
 • Erfaring fra arbeid med forebygging og håndtering av utfordrende atferd
 • Kompetanse innen målrettet miljøarbeid forankret i anvendt atferdsanalyse
 • God kompetanse innen HOL Kap 9 og PBRL Kap 4
 • Gode kunnskaper om dokumentasjonskrav i henhold til relevant lovverk
 • God kunnskap om legemiddelhåndtering
 • Gode veilednings- og opplæringsferdigheter
 • Gode IKT- ferdigheter
 • Du må være meget god i norsk muntlig og skriftlig framstilling
 • Fordel med førerkort klasse B
 • Krav om gyldig politiattest jf.spl §20 OG HOL §5-4 OG 5-4a, må fremsettes før tiltredelse
 • Egnethet vil bli særlig vektlagt

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som kan identifisere deg som faglig ansvarlig, og som: 

 • Er handlekraftig og initiativrik, og har gode relasjonelle ferdigheter
 • Kan håndtere situasjoner i tråd med god yrkesetikk og faglig forsvarlighet
 • Har gode organisatoriske ferdigheter, og kan drive selvledelse ved å iverksette, gjennomføre og avslutte arbeidsoppgaver selvstendig
 • Arbeider systematisk og målrettet i henhold til gjeldende planer, tiltak og mål
 • Tar imot og gir veiledning og opplæring
 • Kan identifisere og definere problemstillinger, og se løsninger ut fra en helhet og sammenheng
 • Er kvalitetsbevisst og utviklingsorientert
 • Ønsker å arbeide i en organisasjon som setter brukerrelatert kompetanse høyt
 • Er innovativ og opptatt av faglig og personlig utvikling

Vi tilbyr:

 • God arbeidstid- og fleksitidsordning
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Mulighet for fag/kompetanseutvikling
 • Helsefremmede aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytte på Sjusjøen og leilighet på Hafjell

Annet

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere vil få varsel, dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.