Ledig stilling

Lørenskog kommune

Vernepleier /Sykepleier/ Miljøterapeut

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lørenskog kommune har et stort fokus på kompetanseutvikling og vi ønsker oss flere engasjerte og fremoverlente kolleger. Som vår kollega  vil du være med på å videreutvikle din egen, så vel som dine kollegers faglige innsikt og forståelse. Avdelingen jobber kontinuerlig med å tilrettelegge og motivere til hverdagsmestring og øke beboernes selvstendighet gjennom individuelt tilpassede tjenester og brukermedvirkning. 

Avdelingen består av to separate driftsenheter, Hagasvingen 15 og Rugdeveien B. Utlyste stillinger er tilknyttet Hagasvingen 15. 

Du vil få primærkontakt ansvar for en eller flere beboere hvor du skal følge opp individuelle planer, utarbeide tiltak og samarbeide med pårørende.

Du vil også samarbeide med virksomhetens faglige rådgivere i utarbeidelsen av ulike tiltak og innenfor virksomhetens faglige utvikling. Du vil få muligheten til å øke kvaliteten på tjenesten gjennom utarbeidelse og revisjoner av avdelingens rutiner og prosedyrer. 

Hos oss vil du bli en viktig bidragsyter i et travelt, hyggelig og spennende fagmiljø. Du vil ha en sentral rolle i samarbeidet med pårørende og det faglige nettverket. Du vil få gode muligheter for fagutvikling gjennom interne og eksterne kurs, samt deltakelse i ulike ressursgrupper på tvers av virksomheten. Stillingen innebærer 35,5 t/uke, todelt turnus med hovedvekt av vakter på dagtid og arbeid hver tredje helg.  

Arbeidsoppgaver:

 • Primærkontakt og fagkoordinator for tjenestemottaker
 • Utarbeide og følge opp tiltaksplaner og prosedyrer
 • Veiledning og opplæring av medarbeidere
 • Aktiv deltakelse i ressursgrupper
 • Oppfølgning og implementering av interne rutiner og retningslinjer
 • Samarbeid med tjenestemottakere og pårørende
 • Legemiddelhåndtering
 • Målrettet miljøarbeid - basert på atferdsanalytiske prinsipper
 • Andre ansvarsområder- og oppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis autorisert vernepleier, men 3-årig høgskoleutdanning med relevant erfaring kan vurderes
 • Erfaring med heldøgns omsorg og bistand til ADL-ferdigheter til brukergruppen
 • Erfaring med pårørende-samarbeid
 • Bestått kurs i helse- og omsorgstjenesteloven Kapittel 9
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne minimum bestått norskprøve B1
 • Gode IKT- ferdigheter
 • Erfaring med målrettet miljøarbeid basert på prinsipper fra anvendt atferdsanalyse
 • Godkjent politiattest før tiltredelse
 • Førerkort klasse B er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Faglig oppdatert og viser engasjement for arbeidet
 • Lojal ovenfor planer og tiltak utarbeidet på avdelingen
 • Positiv, endringsvillig og løsningsorientert
 • Trives og motiveres av å jobbe selvstendig og i team og innehar god arbeidskapasitet
 • Evne og ferdigheter til å ta ansvar for iverksetting, gjennomføring og avslutning av arbeidsoppgaver
 • Evne og ferdigheter til å arbeide selvstendig, systematisk og målrettet i henhold til avdelingens mål
 • Evne og ferdigheter til åpen kommunikasjon og samarbeid
 • Evne og ferdigheter til å ta imot og gi veiledning og opplæring
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 •  God arbeidstid- og fleksitidsordning
 •  God pensjons- og forsikringsordning
 • Mulighet for fag/kompetanseutvikling
 •  Helsefremmede aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytter
 •  Interne fagmøter minimum hver 14.dag
 • Vernepleiere/sykepleiere lønnsplasseres over KS tariff.

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere vil få varsel, dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.