Ledig stilling

Larvik kommune

Vernepleier/Sykepleier

Offentlig forvaltning

Er du på jakt etter nye utfordringer?  Liker du å utgjøre en forskjell for andre?

Botiltak Byskogen, avdeling Jerpeveien har en ledig fast 100% stilling som vernepleier/sykepleier, eller annen relevant helsefaglig utdanning. Stillingen vil være tilknyttet dette botiltaket det første året av den faste ansettelsen. Avdelingen skal starte opp med TØRN/årsturnus i løpet av høsten 2024. Stillingen har turnus med 35,5 t pr uke, dag/kveld/helg. 

Botiltak Byskogen, avdeling Jerpeveien er en samlokalisert bolig med døgndrift. Her bor det 15 personer med ulike behov i egne leiligheter. Vi er opptatt av å utforme gode tjenester, som fremmer god utvikling, mestring og den gode hverdagen i boligen. Det er ønskelig med erfaring til å gi tjenester til brukere med sammensatte behov og adferdsmessige utfordringer. 

Kvalifikasjoner:

 • Du er vernepleier/sykepleier
 • Annen helsefaglig bakgrunn kan vurderes
 • Du har erfaring og kompetanse med å gi tjenester til brukere med sammensatte medisinske utfordringer og adferdsmessige utfordringer, samt veiledning av brukere i forhold til egenmestring av daglige ferdigheter
 • Du har gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Du har erfaring med eller kan tilegne deg bruk av ulike hjelpemidler
 • Du må ha sertifikat klasse B

Personlige egenskaper:

 • Du er raus, nysgjerrig, åpen og ærlig
 • Du trives med utfordringer og evner til å se løsninger i ulike situasjoner
 • Du ønsker å gjøre en forskjell for andre
 • Du kan jobbe selvstendig og i team
 • Du er god på relasjoner med brukere, pårørende, kollegaer og andre samarbeidspartnere

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:


Viktig å vite før du starter hos oss
Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger avtaler, reglementer og lover.

Mangfold er en styrke
Larvik kommune ser mangfold som en styrke. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Kan bli ført opp på offentlig søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Vise frem politiattest
Før du tiltrer må du legge frem politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Hvordan søke
Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.

Hvorfor skal du velge Larvik kommune?
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!