Ledig stilling

Larvik kommune

Vernepleier/ sykepleier

Offentlig forvaltning

Virksomhet Funksjonshemmede i Larvik kommune yter tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger. Målet er at alle , uansett funksjonsnivå , skal kunne leve et fullverdig liv ut fra egne forutsetninger. Kommunen skal tilrettelegge tiltak ut fra den enkeltes særlige behov etter en faglig vurdering og i samarbeid med bruker og pårørende. Virksomheten består av 8 avdelinger, hvorav Avlastning barn og unge er en av disse. 

Avlastning barn og unge gir avlastning til familier med barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Avdelingen består blant annet av tre avlastningsboliger med heldøgns drift. Vi har et åpent og inkluderende arbeidsmiljø, med en personalgruppe som består av bred tverrfaglig bakgrunn. 

Vi har ledig 1-2 faste 100% stillinger i turnus med arbeid hver 4. helg. Stillingen er fordelt på Kråkefjellveien, Frigg og Løven avlastningsboliger, men du må påregne omdisponering innad i virksomheten; ved behov til andre avdelinger.

Vi ønsker deg som er flink til å skape gode relasjoner med de som mottar avlastningstjenester og deres familie. Du bør ha god orden og stor arbeidskapasitet. Du tåler et hektisk miljø, er faglig sterk og løsningsorientert. 

Du er en stabil arbeidstaker som ønsker å gjøre en forskjell for våre barn og unge i Larvik.

Syke- og vernepleiere vil få lønn tilsvarende minimum 8 års ansiennitet. 

Arbeidsoppgaver:

 • Primærkontaktansvar
 • Koordinatoroppdrag og utarbeide individuelle planer
 • Medansvar for fagutvikling
 • Medansvar for veiledning av kollegaer
 • Noe veiledning i foreldrehjem
 • Oppgaver med å utarbeide, gjennomføre og evaluere tilrettelagte tiltak
 • Samarbeid med pårørende, andre kommunale instanser og spesialisthelsetjenesten
 • Oppfølging av prosedyrer og retningslinjer i avdelingen
 • Oppgave med å bistå avdelingsleder/ verneombud med risikoanalyse, kvalitetssikring, forbedring og utvikling
 • Medansvar for faglig samhandling internt i avdeling, virksomhet og mot andre virksomheter

Kvalifikasjoner:

 • Du har autorisasjon som vernepleier eller sykepleier
 • Du har kunnskap og erfaring med målrettet miljøarbeid
 • Du har bred erfaring fra arbeid med mennesker med utviklingshemming
 • Du har kunnskap om og erfaring med utfordrende atferd
 • Du har førerkort på manuell personbil
 • Du må fremlegge politiattest før tilsetting

Personlige egenskaper:

 • Du er strukturert, målrettet og løsningsorientert
 • Du er effektiv og har stor  arbeidskapasitet
 • Du er trygg i møteledelse og vanskelige samtaler
 • Du er god til å skape relasjoner med brukere og pårørende
 • Du er lojal til beslutninger som tas

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med hyggelige og engasjerte kollegaer
 • Varierte oppgaver
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale, egen avlønning for syke- og vernepleiere
 • Velferdsordninger for ansatte
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Annet
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.